Main Menu
User Menu

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR

     
Název:
Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR
Název v originále:
Original Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
Medaila môže byť udelená :
1) členom DPO SR za dlhoročnú, mimoriadne aktívnu prácu v DPO SR.
Navrhovaný musí
- mať dovŕšených aspoň 50 rokov veku
- byť nositeľom medaily Za zásluhy minimálne 5 /päť/ rokov.
2) DHZ /kolektívne vyznamenanie/ za dlhoročnú aktívnu činnosť
- pri 75., 80., 90., 100 a ďalších okrúhlych výročiach ich založenia
- musí byť držiteľom medaily Za zásluhy minimálne 10 /desať/ rokov.
3) nečlenom, fyzickým a právnickým osobám i cudzincom za dlhodobú pomoc, podporu a spoluprácu s DPO SR.

Zdroje:
Sources:
www.dhzzelenec.sk
www.dposr.sk
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-medaila-Za-mimoriadne-zasluhy-DPO-SR-t162860#494273Verze : 0
     
Název:
Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR
Název v originále:
Original Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Za mimoriadne zásluhy DPO SR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaila + stužka
Klenot:
Badge:
Medaila je okrúhla, kovová v zlatom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej
strane je vyobrazená hasičská prilba a hasičská sekerka nad nimi sú plamene a pod nimi vavrínové listy. Rub medaily je hladký. Medaila je na modrej stuhe s jedným
červeným pruhom. K medaile patrí aj stužka vo farbách stuhy, na ktorej je medaila
zavesená.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.dhzzelenec.sk
www.dposr.sk
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-medaila-Za-mimoriadne-zasluhy-DPO-SR-t162860#494274Verze : 0