Main Menu
User Menu

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - medaila Rad sv. Floriána

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - medaila Rad sv. Floriána

     
Název:
Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Rad sv. Floriána
Název v originále:
Original Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Rad sv. Floriána
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
Medaila môže byť udelená :
- členom DPO SR
- nečlenom, fyzickým a právnickým osobám
Za osobitné zásluhy členov DPO SR i nečlenov,fyzických a právnických osôb v oblasti ochrany pred požiarmi.Udelenie medaily Radu sv.Floriána nevyžaduje byť držiteľom iného vyznamenania DPO SR.

Zdroje:
Sources:
www.dhzzelenec.sk
www.dposr.sk
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-medaila-Rad-sv-Floriana-t162866#494286Verze : 0
     
Název:
Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Rad sv. Floriána
Název v originále:
Original Name:
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - medaila Rad sv. Floriána
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaila
Klenot:
Badge:
Stredová časť medaily je kruhového tvaru v plastickom vyobrazení sv. Floriána v zlatej farbe. Okolo postavy svätca je kruhopis s červeným poľom a bezpatkovým verzálkovým písmom RAD SVÄTÉHO FLORIÁNA. Z kruhopisu na štyri strany vyrastajú ramená maltézskeho kríža vyjadrené vo farebnosti bielej a modrej, ktoré s červeným kruhopisom vyjadrujú národné farby.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.dhzzelenec.sk
www.dposr.sk
URL : https://www.valka.cz/Dobrovolna-poziarna-ochrana-SR-medaila-Rad-sv-Floriana-t162866#494287Verze : 0