Main Menu
User Menu

Desátník

Corporal

Corporal

Česky: Desátník
English: Corporal
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Desátník
Link to the Dictionary Entry Corporal
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
26.06.1919 Puller, Lewis Burwell Jr.
DD.08.1944 Sorenson, Richard Keith
01.01.1966 Davis, Rodney Maxwell
DD.MM.RRRR Carpenter, William Kyle
DD.MM.RRRR Reasoner, Frank Stanley
DD.MM.RRRR Stein, Anthony Michael
DD.MM.RRRR Williams, Hershel Woodrow

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Desatnik-t241178#667166Verze : 1
MOD