Main Menu
User Menu

Desátník

Corporal

Česky:
Czech:
Desátník
Anglicky:
English:
Corporal
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Caporal
Italsky / Italian - Caporale
Německy / German - Korporal
Polsky / Polish - Kapral
Rusky / Russian - Капрал
Slovensky / Slovak - Desiatnik
Španělsky / Spanish - Cabo
Ukrajinsky / Ukrainian - Капрал
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
nase-rec.ujc.cas.cz
URL : https://www.valka.cz/Desatnik-t240445#665370Verze : 0
MOD
EVROPA

 • Německo

  • Korporal (do 1856, přešel v Unteroffiziera)
   Korporal (od 2021, armáda) | Korporal (od 2021, vzdušné síly) | Korporal (od 2021, námořnictvo)
   Stabskorporal (armáda) | Stabskorporal (vzdušné síly) | Stabskorporal (námořnictvo)

   V pruské armádě a v armádách řady dalších německých států existovala hodnost desátníka (Corporal). Tento měl na starost jednotku až 30 mužů, tzv. desátnictvo (Corporalschaft), což byl předchůdce čety. U mysliveckých jednotek byla ekvivalentem hodnost nadmyslivec (Oberjäger). V roce 1856 byla hodnost desátníka v pruské armádě přejmenována na hodnost poddůstojník (Unteroffizier). V Bavorsku se tak stalo až v roce 1872. Ke změně zřejmě došlo průběžně i u ostatních německých států. Desátník na velmi dlouhou dobu zmizel ze seznamu německých vojenských hodností, zatímco v rakouském a švýcarském vojenském prostředí zůstal. Dodejme, že hodnosti nadmyslivce se změna nedotkla, ta existovala ještě v době druhé světové války. Až současná německá armáda se rozhodla tuto hodnost obnovit. Návrat je naplánován na říjen 2021. Spolu s hodností desátník (Korporal) je v plánu zavést i hodnost štábní desátník (Stabskorporal), což je zcela nová hodnost. Nutno podtknout, že návrat není na úkor hodnosti poddůstojník (Unteroffizier), jež má zůstat zachována, takže obě hodnosti budou existovat současně.

 • Rakousko

  • Korporal
   V žoldnéřských vojscích byla hodnost desátníka (Corporal) původně označována jako rotmistr (Rottmeister). Za třicetileté války už se vojáci na této úrovni označovali jako desátníci, přičemž toto slovo známe v českém jazykovém prostředí již z dob husitských válek. Nejstarší desátník v setnině byl časem označován jako svobodný desátník (Frei-Corporal) či svobodník-desátník (Gefreiter-Corporal). Když byly v roce zavedeny v císařském vojsku čety, začal být nejstarší desátník v setnině označován jako četový desátník (Zugs-Corporal), z něhož se v roce 1857 vyvinula hodnost četaře (Zugsführer). Existovala i hodnost vicedesátníka (Vice-Corporal). Hodnost desátníka přetrvala na stejné pozici i v meziválečné a poválečné rakouské armádě.

 • Švýcarsko

  • Korporal (Caporal, Caporale, Corporal)
   Do roku 2004 zastávali tuto hodnost velitelé skupin. Od tohoto roku ji zastávají vojáci s nějakou specializací, kteří nevykonávají velitelské funkce. Dosavadní desátníci, kteří byli v době změny veliteli skupin, byli převedeni do hodnosti strážmistra, tedy povýšeni o jeden hodnostní stupeň.

URL : https://www.valka.cz/Desatnik-t240445#665371Verze : 13
MOD