Main Menu
User Menu

DR-1 (automatizovaný systém velení)

DR-1

DR-1

Automatizovaný systém velenia DR-1 je určený na velenie rádiotechnikej roty a slúži na automatický príjem, spracovanie, odoslanie a zobrazenie informácii o vzdušnej situácií, primárne od vlastných rádiotechnických prostriedkov (prehľadové rádiolokátory a RL výškomery). Spracované informácie sú postúpené na nadriadené systémy. Okrem toho systém zabezpečuje prenos ďalších doplnkových informácií - napr. rozkazov (signálov) od nadriadeného stupňa.


Systém bol vyvinutý konštrukčnou kanceláriou Przemyslovego Institutu Telekomunikacji Varšava a vyrábaný spoločnosťou Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR (dnes RADWAR.a.s.).


Ide o mobilný sysytém tvorený dvojicou nákladných automobilov a prívesom. Na prvom vozidle (T-815) sa nachádza vlastná elektronická aparatúra umiestnená v kontajneri ISO-1C. Na druhom vozidle (Star 266) je v skriňovej nástavbe umiestnený napájací systém SZ4/M2. Na dvojosom valníkovom prívese je prepravované príslušenstvo - najmä káblové zväzky.Zdroj: Kolektív: Technika Wojska Polskiego; Ministerstvo obrony narodovej - Biuroprasy i informacji / BELLONA Warszava 1998
URL : https://www.valka.cz/DR-1-automatizovany-system-veleni-t211716#596301Verze : 2
MOD