Main Menu
User Menu

DEU - Panzerfaust 3

Výrobce: Dynamit-Nobel
Ráže: 110 mm
Průměr roury: 90 mm
Hmotnost: 12,8 kg
Délka: 1200 mm
Úsťová rychlost: 165 m/s
Max. efektivní dostřel: 500 m (nepohyblivý cíl), 300 m (pohyblivý cíl)
Účinek: prostřelí 700 mm pancíř a 1,6 m silný beton
URL : https://www.valka.cz/DEU-Panzerfaust-3-t20428#76809Verze : 0
MOD
Panzerfaust 3:
URL : https://www.valka.cz/DEU-Panzerfaust-3-t20428#76813Verze : 0
MOD
Panzerfaust 3.
Kaliber bojovej hlavice:110 mm
Kaliber odpalovacieho zariadenia:60 mm
Odpalovacie zariadenie je viacnásobne použitelné.
Bezprostredne po výstrele je opäť schopné bojového pužitia.
Prierazný efekt je možné zmeniť na HE efekt a používať zbraň proti ľahko pancierovaným cielom a budovám.
Tento bojový komplet je schopný preraziť homogénny pancier o hrúbke až 700mm.
Prieraznosť zbrane závisí od uhlu dopadu bojovej hlavice. Ideálny uhol je samozrejme 90°.
Pri dopadovom uhle menšom ako 15° hrozí zkĺznutie hlavice.


Produkované verzie:
-PzF 3
Štandartný model s jednostupňovou kumulatívnou hlavicou.
-PzF 3-T (T=tandem)
Štandartný model s duálnou kumulatívnou hlavicou.
Schopná preraziť reaktívny (dynamický) pancier.
Zaradená do výzbroje 1998.
-PzF 3 "Bunkerfaust"
Bojová hlavica špeciálne uspôsobená na prerážanie betónových bunkrov.
Označenie bojovej hlavice:"GRABAS"
Zaradená do výzbroje 1999.
-PzF 3 Ueb
Bojová hlavica obsahuje 18mm podkalibernú strelu.


Úsťová rýchlosť:
-PzF 3 :160 m/sec
-PzF 3-T:152 m/sec


Maximálna rýchlosť:
-PzF 3 :243 m/sec
-PzF 3-T:220 m/sec


Akcelerácia na 200 m: 0,9 sec


Operačný dosah:
-statický cieľ : 400 m
-pohyblivý cieľ : 300 m
-ideál : 200 m


Dĺžka kompletu(bojová):
-PzF 3 :1,35 m
-PzF 3-T:1,40 m


Bojová hmotnosť:
-PzF 3 :12,9 kg
-PzF 3-T:13,3 kg
Odpalovacie zariadenie: 2,3 kg


Výrobca:
-PzF3 + PzF3-T:Dynamit Nobel
-PzF3 "Bunkerfaust":Diehl
URL : https://www.valka.cz/DEU-Panzerfaust-3-t20428#131354Verze : 0