Main Menu
User Menu

DEU - 8,8 cm Panzerbüchse 03

Prototyp protitankovej raketovej zbrane z konca 2.svetovej vojny. Išlo o vývojového nástupcu, resp. zjednodušenú konštrukciu vychádzajúcu z 8,8 cm Püppchen. Projekt vypracovala firma Wasag. Zbraň bola tvorená hlavňou dĺžky 1125 mm uloženou na jednoduchej lafete s dvojnožkou. Výraznou odlišnosťou bola absencia ochranného štítu a špeciálnej trysky nad hlavňou, z ktorej boli odvádzané plyny vznikajúce pri výstrele. Granát bol typu R.Pz.Gr.4312. Hmotnosť zbrane bola 23,5 kg a jej prenášanie zvládal jeden vojak. Išlo o mimoriadne praktickú a výkonnú zbraň, ktorá sa však nedostala do sériovej výroby.

www.facebook.com
survincity.com
fortification.ru

DEU - 8,8 cm Panzerbüchse 03 - RPzB.Gr.4312 vľavo, RPz.B.Gr.4322 vpravo

RPzB.Gr.4312 vľavo, RPz.B.Gr.4322 vpravo
URL : https://www.valka.cz/DEU-8-8-cm-Panzerbuechse-03-t215742#605716Verze : 4
MOD