Main Menu
User Menu

D rota (tynesideská skotská) 4/5/6. (teritoriálního) praporu Královskích severoumberlandskích střelců [1967-1969]

D Company (Tyneside Scottish), The 4th/5th/6th (Territorial) Battalion of The Royal Northumberland Fusiliers

     
Název:
Name:
D rota (tynesideská skotská) 4/5/6. (teritoriálního) praporu Královskích severoumberlandskích střelců
Originální název:
Original Name:
D Company (Tyneside Scottish), The 4th/5th/6th (Territorial) Battalion of The Royal Northumberland Fusiliers
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1967
Předchůdce:
Predecessor:
Q (tynesideská skotská) baterie 439. lehkého protiletadlového pluku R.A.
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- teritoriálna armáda
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/D-rota-tynesideska-skotska-4-5-6-teritorialniho-praporu-Kralovskich-severoumberlandskich-strelcu-1967-1969-t115851#401777Verze : 1
MOD