Main Menu
User Menu

Chrastina, Břetislav

Major pechoty in memoriam v zálohe Chrastina BřetislavNar.: 25.5.1901 - Hodonín
Úmr.:11.6.1971 - VítkovVelitel skupiny SpelterBřetislav Chrastina sa narodil 25. mája 1901 v Hodoníne. Otec bol kníhtlačiar, mal 4 súrodencov. Keď bol Chrastina malý, rodina sa presťahovala do Valašského Meziříčí, kde vychodil obecnú školu a následne aj gymnázium.


V roku 1918 sa dobrovolne účastnil obrany južného Slovenska počas maďarského vpádu. V roku 1920 nastupuje na Vojenskú akadémiu v Hranicích, ktorú po dvoch rokoch absolvoval v hodnosti poručík pechoty. Po ukončení voj. akadémie bol preložený do Košíc, do pechotného pluku 32 "Gardského".


V roku 1924 sa však prihlásil na letecké učilište v Chebe a tak začal kariéru v letectve. Slúžil u leteckého pluku 1. TG Masaryka v Prahe, kde zastával funkciu velitela letky. V Prahe slúžil až do začiatku roku 1930, keď od 1. januára na vlastnú žiadosť odchádza z armády. V civilnom živote podnikal a venoval sa právu, istú dobu pracoval v advokátskej kancelárii. Počas mobilizácie bol povolaný do armády a slúžil u letky 85 v Hradci Králové. Čoskoro opäť požiadal o prepustenie z armády a až do 17.6.1939, keď prešiel do Polska, sa venoval právu a spravoval rodinný statok.


17. júna 1939 prebehol so skupinou letcov hranice s Polskom. Koncom júna nasadol na loď Castelholm do Francúzska, kam dorazil prvý septembrový týždeň. Uchádzal sa o službu v letectve avšak pre nesplnenie fyzických požiadaviek (zdravotný stav) nebol prijatý. Bol preto zaradený ku pozemnému vojsku, ku 5. rote 1. pešieho pluku, s ktorou bol bojov nasadený, začo získal franc. ocenenie Croix de Guerre a Čs. válečný kríž 1939.


V júli sa na lodi Rod el Farag dopravil do Británie. V Británii bol zaradený ku 2. rote (neskôr preložený ku 3. rote) 1. pešieho pluku a v roku 1941 povýšený na kapitána. Od polovice roku 1942 absolvoval niekolko špecializovaných kurzov a sabotážnych výcvikov. O rok, 12.7.1943, je menovaný za velitela výsadku SPELTER. Cielom operácie bola spravodajská činnosť a organizačné a koordinačné úlohy s miestnym odbojom. V apríli 1944 boli členovia operácie SPELTER poslaný do Talianska, kde prešli ďalšími kurzami. V noci 4. mája 1944 bola skupina vysadená v okrese Třebíč, v blízkosti obce Kramolín. Počas presunu skupiny sa Chrastina oddelil od skupiny (údajne kvôli strate svojho vybavenia).


Chrastina sa následne vydal na Slovensko, kde sa pomocou tamojších odbojových skupín nakontaktoval na dôstojníkov Slovenskej armády, ktorí sympatizovali s odbojom. Po vypuknutí SNP sa pridal k partizánom. Účastnil sa bojov v radoch 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády. Po potlačení povstania pokračoval v boji spolu s partizánmi. Od februára 1945 bojoval v radoch 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.


15. júla 1945 odišiel na vlastnú žiadosť z armády a venoval sa právnickej činnosti až do dôchodkového veku. V roku 1950 bol na dva roky uväznený. Zomral 11.júna 1971 vo Vítkove, pochovaný civilným obradom bez vojenských pôct.Udelené vyznamenania:
Croix de Guerre (1940)
2x Čs. válečný kríž 1939 (1940, 1945)
Čs. vojenská pamätná medaila so štítkom F-VB (1944)


Zdroje: Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
http://www.lib.cas.cz/parasut/chrastina.htm
URL : https://www.valka.cz/Chrastina-Bretislav-t56005#204370Verze : 1