Main Menu
User Menu

Chmelař, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Chmelař
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Chmelař
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.09.1868 Brandýs nad Labem /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Chmelar-Vaclav-t104592#375116Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Chmelař
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Chmelař
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.07.1887 Státní gymnasium, Kolín
DD.10.1887-DD.06.1889 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1887-DD.02.1888 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.09.1895-DD.06.1896 Jezdecké učiliště, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1895 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1902 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 podplukovník rakousko-uherské branné moci
29.10.1918 podplukovník jezdectva
01.07.1919 plukovník jezdectva
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
10.02.1925 generál IV. hodnostní třídy
01.05.1925 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1916-DD.07.1917 Velitel : Dragounský pluk č. 10
00.11.1921-16.12.1921 Velitel : 3. jezdecká brigáda
16.12.1921-DD.02.1923 Velitel : 3. jezdecká brigáda
DD.03.1923-DD.04.1925 Velitel : 35. oddělení /remontnictva/

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1887-DD.11.1887 jednoroční dobrovolník Vozatajského pluku č. 3, Praha
DD.11.1887-DD.02.1888 vojenské studium, Praha
DD.02.1888-DD.09.1888 velitel vozatajské čety Vozatajského pluku č. 3
DD.09.1888-DD.09.1895 velitel jezdecké čety Hulánského pluku č. 2, Tarnów
DD.09.1895-DD.06.1896 vojenské studium, Wien
DD.06.1896-DD.09.1899 velitel školy jednoročních dobrovolníků Hulánského pluku č. 2, Kraków
DD.09.1899-DD.01.1903 plukovní pobočník Hulánského pluku č. 2, Tarnów
DD.01.1903-DD.04.1914 velitel jezdecké eskadrony Hulánského pluku č. 2, Niepolomice
DD.04.1914-DD.08.1914 důstojník velitelství 1. sboru, Kraków
DD.08.1914-DD.05.1915 velitel korouhve Hulánského pluku č. 2, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.11.1916 velitel korouhve Dragounského pluku č. 10, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.07.1917 velitel Dragounského pluku č. 10, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.10.1918 velitel náhradní eskadrony Dragounského pluku č. 7, Brandýs nad Labem
DD.10.1918-DD.09.1920 velitel Dragounského pluku 7, Brandýs nad Labem
DD.09.1920-DD.10.1921 velitel Ústředního jezdeckého ústavu, Hodonín
DD.09.1921-DD.01.1923 velitel Jezdecké brigády 3, Nové Zámky
DD.01.1923-DD.04.1925 přednosta 35. oddělení /remontnictva/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1945

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1947

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Chmelar-Vaclav-t104592#375117Verze : 1
MOD