Main Menu
User Menu

Chlórpikrín (PS)

Chlorpikrin

CHLÓRPIKRÍN (PS)
(dusivá bojová látka)


Chlórpikrín je bezfarebná kvapalina, ktorá má slabšie účinky ako fosgén a difosgén, spôsobuje však silné slzenie. V teréne vydrží 4 hodiny v lete a až týždeň v zime.


základné údaje:
názov: chlórpikrín
označenie: PS
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 76-06-2


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: trichloronitrometán
vzorec: Cl3C-NO2
molekulová hmotnosť: 164,37
bežný fyzikálny stav: bezfarebná až nažltlá olejovitá kvapalina
zápach: dusivý slzotvorný
teplota varu: 112,4°C
teplota topenia: -69°C
hustota: 1,66 g/ml pri 20°C
tlak pár: 2,261 kPa pri 20°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: vo vode takmer nerozpustný: 0,3 mg/100 ml pri 22°C; rozpustný v organických rozpúšťadlách
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: pomerne stabilný; vo veľkých objemoch môže byť citlivý na náraz
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroje:
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MOSR, Bratislava, 2005
www.caslab.com
URL : https://www.valka.cz/Chlorpikrin-PS-t15937#373850Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: veľmi slzotvorný
pokožka: ?
vdychovanie: pľúcny edém
ochrana: ochranná maska
typ látky: dusivá látka
účinok: okamžité slzenieodhad toxicity:
zdroje sa veľmi rozchádzajú a často neuvádzajú konkrétne informácie
letálna dávka LD50: 20000 mg.min./m3
prahová dávka ED50: 50 mg.min./m3


zdroj: Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Chlorpikrin-PS-t15937#373853Verze : 0
MOD
Chlorpikrin patří do skupiny dusivých látek stejně jako fosgen a difosgen. Liší se však v rychlosti působení na lidský organismus:


Charakteristické vlastnosti: Chlorpikrin je také bezbarvá olejovitá kapalina, ale s pronikavým zápachem po myšině.


Příznaky zasažení: Na rozdíl od fosgenu při zasažení chlorpikrinem tento dráždí ihned výrazně oči a dýchací cesty. U těžkých intoxikací se plynule bez latence rozvíjí otok plic. Při zasažení jsou vždy zřetelné trávicí příznaky. Při přímé expozici na kůži tato zčervená a vytvoří se na ní puchýře.


Zásady první pomoci: Po zasažení dusivými látkami nutno dodržet všechny obecné zásady první pomoci. Dále je nutno zabránit jakékoli námaze postiženého a musí se mu zajistit klid a teplo. Při zástavě dechu se zahájí co nejrychleji přímé umělé dýchání. Dodržovat přísný klid.
URL : https://www.valka.cz/Chlorpikrin-PS-t15937#59284Verze : 0
Chlorpikrin je stálý proti působení vody a zředěných kyselin. Otravuje vodu a potraviny, na rostliny působí podobně jako fosgen.


V terénu působí 5-12 hodin.


Za WW1 se užíval v dělových granátech.
URL : https://www.valka.cz/Chlorpikrin-PS-t15937#124115Verze : 0
MOD