Main Menu
User Menu

Chlapec, Zdenko

     
Příjmení:
Surname:
Chlapec
Jméno:
Given Name:
Zdenko
Jméno v originále:
Original Name:
Zdenko Chlapec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.02.1872 Nelahozeves /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Chlapec-Zdenko-t108065#384153Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Chlapec
Jméno:
Given Name:
Zdenko
Jméno v originále:
Original Name:
Zdenko Chlapec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.07.1891 Městské gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1891-DD.08.1894 Tereziánská vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.10.1899-DD.10.1901 Válečná škola, Wien
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Informační kurs pro generály a plukovníka, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 podplukovník rakousko-uherské branné moci
21.11.1918 podplukovník generálního štábu
01.11.1919 plukovník generálního štábu
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.04.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-00.02.1921 Velitel : Jezdecký pluk 8
01.02.1921-29.12.1922 Velitel : 1. jezdecká brigáda
29.12.1922-31.12.1923 Velitel : 1. jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1891-DD.08.1894 vojenské studium, Wiener Neustadt
DD.08.1894-DD.05.1897 velitel jezdecké čety Hulánského pluku č. 7, Źolkiew
DD.05.1897-DD.11.1898 praporní pobočník Hulánského pluku č. 7, Źolkiew
DD.11.1898-DD.10.1899 proviantní důstojník Hulánského pluku č. 5, Nágy-Varadin
DD.10.1899-DD.10.1901 vojenské studium, Wien
DD.10.1901-DD.11.1904 důstojník velitelství Jezdecké brigády č. 21, Lwów
DD.11.1904-DD.05.1905 velitel jezdecké čety Dragounského pluku č. 13, Praha
DD.05.1905-DD.05.1908 velitel jezdecké eskadrony Dragounského pluku č. 13, Klatovy
DD.05.1908-DD.05.1909 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Pardubice
DD.05.1909-DD.11.1914 velitel jezdecké eskadrony Dragounského pluku č. 8, Pardubice a východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.05.1915 velitel korouhve Dragounského pluku č. 8, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.MM.1916 náčelník štábu Pevnostního úseku Tarviso, italské válčiště
DD.MM.1916-DD.01.1918 zástupce náčelníka štábu Etapního velitelství Tyroly, italské válčiště
DD.01.1918-DD.11.1918 velitel Pevnostního úseku Roveretto, italské válčiště
DD.11.1918-DD.10.1920 velitel Dragounského pluku č. 8, Pardubice
DD.10.1920-DD.02.1921 velitel Jezdeckého pluku 8, Pardubice
DD.02.1921-DD.12.1923 velitel Jezdecké brigády 1, Pardubice a Praha
DD.12.1923-DD.09.1925 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.09.1925-DD.03.1928 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1913

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13
Commemorative Mobilisation Cross 1912/13
Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)
-

DD.MM.1925

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Chlapec-Zdenko-t108065#384154Verze : 0
MOD