Main Menu
User Menu

Chalupa, Vladimír

     
Příjmení:
Surname:
Chalupa
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Chalupa
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.10.1872 Křešín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.05.1937 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Chalupa-Vladimir-t108062#384148Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Chalupa
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Chalupa
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.07.1890 Státní gymnasium, Kolín
DD.10.1890-DD.06.1894 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1895-DD.07.1896 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1894-DD.05.1895 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1896 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
15.06.1917 poručík ruské armády
01.04.1918 kapitán legií
01.10.1918 major legií
01.02.1919 major pěchoty
01.07.1919 podplukovník pěchoty
22.12.1922 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
13.07.1933 divisní generál
01.04.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.08.1927-04.05.1928 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
04.05.1928-13.03.1933 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
13.03.1933-00.12.1933 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1894-DD.11.1894 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.11.1894-DD.05.1895 vojenské studium, Praha
DD.05.1895-DD.09.1895 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.08.1914-DD.06.1915 velitel strážního oddílu, Železniční velitelství Wadowice
DD.06.1915-DD.07.1915 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 32, východoevropské válčiště
07.07.1915-07.07.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.05.1917 předseda Klubu spolupracovníků Svazu československých spolků na Rusi, Kijev
DD.05.1917-DD.10.1917 předseda zajatecké komise Odbočky československé národní rady na Rusi, Kijev
DD.10.1917-DD.04.1918 přesun do Francie
DD.04.1918-DD.10.1918 náčelník vojenské kanceláře Československé národní rady, Paris
DD.10.1918-DD.11.1918 zmocněnec Československé národní rady při velitelství Československé střelecké divise v Itálii, italské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 zmocněnec Ministerstva vojenství při velitelství Československého armádního sboru v Itálii, přesun a slovenské válčiště
DD.12.1918-DD.02.1919 repatriační dovolená
DD.02.1919-DD.09.1919 pobočník ministra národní obrany, Praha
DD.09.1919-DD.07.1920 zástupce ministra národní obrany, Praha
DD.07.1920-DD.11.1921 mimo službu
DD.11.1921-DD.08.1927 vojenský přidělenec Republiky československé, Wien
DD.08.1927-DD.03.1934 přednosta 2. oddělení /zpravodajského/ Hlavního štábu branné moci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1922

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1922

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1929

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Chalupa-Vladimir-t108062#384149Verze : 0
MOD