Main Menu
User Menu

Červený Kameň (hrad)

Královský hrad Červený Kameň byl založen před r. 1240. Roku 1296 koupil hrad Matúš Čák Trenčianský. Roku 1523 získávají hrad Alexius a Ján Thurzo. Roku 1494 založily rodiny Fuggerů a Thurzů společný podnik zaměřený na těžbu mědi ve Slovenském rudohohorí, který neměl v tehdejší Evropě obdoby. Roku 1535 koupila panství rodina Fuggerů. Za účelem skladování mědi přestavěli Fuggeři hrad Červený Kameň na moderní pevnost.
Během první výstavby pevnosti 1535-1544 byly postaveny všechny části pevnosti nezbytné pro obranu. Roku 1548 začala druhá etapa, během které byly vystavěno obytné a administrativní křídlo. Ovšem již r. 1546 rodina Fuggerů vystupuje ze společného podniku. Roku 1560 umírá Anton Fugger – stavitel pevnosti. Roku 1581 získává Červený Kameň Mikuláš Pálffy. Od této doby začínají postupné přestavby, které mají za úkol přeměnit pevnost na pohodlný reprezentační zámek. Naštěstí zůstávají unikátní fortifikační prvky zachovány až do současnosti.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174074Verze : 0
Pro lepší představu jsem nafotil nějaké plánky areálu.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174079Verze : 0
Tak tady jsou nějaké fotky - na celkovém pohledu vykukuje severní bašta. Na dalších fotkách je detail severní bašty a glacis před ní.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174083Verze : 0
No tady je trochu bližší pohled na severní baštu a taky pohled ze střílny severní bašty na východní baštu.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174085Verze : 0
Poloha zámku pre program Google Earth
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174170Verze : 0
MOD
Takže tady ještě 3 fotky:


- ještě jednou severní bašta z mostu přes příkop
- pohled na západní bašty ze střílny severní bašty
- pohled z polšiny západní bašty na východní baštu
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174729Verze : 0
Asi bybylo dobré přiblížit trochu konstrukci objektu.


Bašty mají čtyři podlaží. Nejspodnější podlaži je tvořeno okružní chodnou s pěchotními střílnami pro obrany příkopu. Nad ním je patro s dělostřeleckými střílnami. Třetí patro je nízké a je určeno pro pechotní zbraně. Na vrcholu bašty je plošina pro dělostřeleckou výzboroj.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174731Verze : 0
Tak toto je "dělostřelecké" - druhé patro jižní bašty.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174732Verze : 0
Tak z tohoto "dělostřeleckého" patra do nejnižšího patra se dostaneme tímto schodištěm - v tomto případě jde o západní baštu.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#174733Verze : 0
Takto vypadá ta chodba v nejnižším patře. Jde o chodbu v severní baště. Ty odbočky vlevo jsou jednotlivé střelecké kasematy.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#175205Verze : 0
Tak tady přidávám fotky 3. (střeleckého) podlaží severní bašty. Představu o výšce podlaži si lze udělat z klenby - je stejná jako na fotce 2 (dělostřeleckého) podlaží. Oblouk klenby však začíná kousek nad podlahou.
URL : https://www.valka.cz/Cerveny-Kamen-hrad-t44188#175576Verze : 0