Main Menu
User Menu
Reklama

Čchin Š' Chuang-ti

Císař Čchin Š' Chuang-ti - "první císař"


(260 - 210 př. n. l.)Narodil se jako Čeng a ve svých třinácti letech se roku 247 př. n. l. stal králem čínského státu Čchin. V průběhu 25 let své vlády přivedl pod čchinskou moc všechny čínské státy a v roce 221 př. n. l. se prohlásil za císaře s titulem Š Chuang-ti (První císař). Aby upevnil severní hranice země, rozhodl se Čhin Š Chuang-ti, že zahájí stavbu obranné zdi na severu země, sousedícím s kočovnými kmeny ve Vnitřním Mongolsku. Stavba tohoto velkolepého díla, které známe dnes pod názvem Velká čínská zeď mu zároveň umožnila zaměstnat desítky tisíc vojáků, demobilizovaných po skončení válek za sjednocení země. Po jejím dokončení zde byly rozmístěny početné posádky, což zaručovalo, že armáda nebude v blízkosti hlavního města a zároveń zabraňovalo Číňanům v pronikaní za hranice císařství. Na radu svého kancléře Li Sia zrušil starý feudální systém a celou říši rozdělil na prefektury a komanderie, v nichž jmenoval loajální úředníky.


Císař, který byl po několika nezdařených atentátech posedlý vlastní bezpečností si vytvořil početnou osobní gardu 6000 mužů, jejichž hliněné kopie si vzal sebou i na svoji poslední cestu. Rodovou šlechtu soustředil u dvora, aby ji měl stále pod kontrolou. Když v roce 213 př. n. l. někteří konfuciánští učenci navrhli obnovení feudalismu, císař se proti tomu důrazně postavil a nechal systematicky zničit historické a filosofické spisy z předčchinského období a pod trestem smrti zakázali jejich přechovávání. Nechal dokonce 460 učenců, kteří se odmítli tomuto výnosu podřídit, pohřbít zaživa "aby se o tom svět dozvěděl a aby to bylo varováním pro příští generace". Zahájil tak v dějinách Číny první, i když ne zdaleka poslední "kulturní" revoluci. Schopný korunní princ se učenců zastal a byl poslán do vyhnanství. To umožnilo eunuchovi Čao Gaovi, aby po císařově smrti zosnoval princovu vraždu a sám uzurpoval moc. Prohlubující se patologická atmosféra u dvora, spolu s ekonomickým vyčerpáním země při výstavbě strategických silnic, Velké čínské zdi ale i soukromých paláců císaře vedly k tomu, že se šest let po jeho smrti říše Čchin zhroutila.
URL : https://www.valka.cz/Cchin-S-Chuang-ti-t30857#111239Verze : 0
Reklama