Main Menu
User Menu
Reklama

Čchien-lung

Císař Čchien-lung


(1711 - 1799)Narodil se roku 1711 jako syn císaře Jüng-čenga a nastoupil na trůn po jeho smrti v roce 1736. Období jeho vlády se vyznačovalo územní expanzí a hospodářským i kulturním rozmachem Číny. V roce 1745 ovládl Džungársko, čímž posílil čínský vliv v Tibetu, který následně v roce 1751 připojil k Číně. V 50. letech 18. století dobyla mandžuská armáda na západomongolských kmenech také východní Turkestán, který se poté stal v roce 1758 čínskou provincií Sin-ťiang (Nová hranice). Tam byli posíláni trestanci a úředníci, kteří upadli v nemilost císařského dvora.


Císař vydal v roce 1756 nařízení, kterým zakázal vstup do země cizincům, s výjimkou Macaa. Současně též zakázal svým poddaným opustit bez povolení zemi. Navzdory tomuto omezení vzájemných styků obchod s evropskými zeměmi vzrostl, zejména vývoz čaje, hedvábí a porcelánu do Anglie. Čína dovážela bavlnu, zbraně a technologie, ale jak rostl objem obchodu, byla celková bilace stále více v britský neprospěch. Britové to řešili vývozem indického opia do Číny, což později zapříčinilo tzv. opiové války. Roku 1768 zahájil Čchien-lung tažení proti Barmě, kterou dobyl a v roce 1788 donutil platit tribut a uznat čínskou nadvládu. O rok později stihl týž osud i Annám, který se však jeho armádě nikdy nepodařilo zcela pokořit.


Za války s Barmou vzrostl vliv generála Chou-šena, který využíval své postavení prvního ministra k vlastnímu obohacování. Rovněž jezuité u dvora výrazně ovlivňovali jeho rozhodování. Čchien-lung, sám velký milovník čaje, psal oslavné básně, podporoval výtvarné umění, zahradní architekturu a vydávání historických děl. Knihy, o nichž se domníval, že poškozují zájmy dynastie, však nechal zničit. Po šedesáti letech panování roku 1796 dobrovolně odstoupil, aby, jak sám prohlásil „nevládl ani o rok déle než jeho veliký děd“ - císař Kchang-si. Zemřel o tři roky později v Pekingu.
URL : https://www.valka.cz/Cchien-lung-t29987#107752Verze : 0
Reklama