Main Menu
User Menu

Carol I.

     
Příjmení:
Surname:
Carol I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig of Hohenzollern-Sigmaringen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.04.1839 Sigmaringen
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.10.1914 Sinaia /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
rumunský král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_I_of_Romania
URL : https://www.valka.cz/Carol-I-t22843#635588Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Carol I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig of Hohenzollern-Sigmaringen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

10..0..187

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] DD.MM.1865

Domácí řád Albrechta Medvěda - řetěz
House Order of Albert the Bear - Collar
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 08.11.1869

Řád Ludvíka velkokříž
Order of Ludwig Grandcross
Ludwigsorden Grosskreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.1869

Domácí řád věrnosti - řetěz
House Order of Fidelity - Collar
Hausorden der Treue - Kette
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.1869

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1870

Domácí rytířský řád Sv. Huberta - řetěz
Order of St Hubert - Collar
Hausritterorden vom Heiligen Hubertus - Kette
-

DD.MM.1878

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.1878

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

10.05.1879

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

DD.MM.1879

Řád Sv. Štěpána řetěz
Order of St. Stephen Chain
Sankt Stephans-Orden Collane
-

23.03.1880

Řád Karla III. - rytíř
Order of Charles III - Knight
Orden de Carlos III - Cruz
-

DD.MM.1880

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.1880

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.1880

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.1880

Řád Jindřicha Lva - rětěz
Order of Henry the Lion - Collar
Hausorden Heinrichs des Löwen -
-

DD.MM.1884

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Orden vom Goldenen Vlies
-

03.06.1885

Řád Sv. Olafa velkokříž (1. třída)
Order of St. Olaf Grandcross (1st Class)
Sanct Olavs Orden
-

30.06.1892

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Cyrila a Sv. Metoděje velmistrovský kříž
Order od St Cyril and St Methodius Grand Master´s Cross
Орден Св. Св. равноапостопи Кирил и Методий
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla
Order of White Eagle
Орден Белого орла
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 1. třída hvězda s meči
Order of Red Eagle 1st Class Star with Swords
Roter Adler Orden 1. Klasse Stern mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Královský Viktoriin řetěz
Royal Victorian Chain
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Řád Za chrabrost velkokříž
Order for Bravery Grandcross
Орден За Храброст
-

DD.MM.RRRR

Řád jižního kříže - velký řetěz
Order of the Southern Cross - Grand Collar
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul - Grande Colar
-

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

DD.MM.RRRR

Šerpa dvou řádů
Sash of Two Orders
Banda das Duas Ordens
-

DD.MM.RRRR

Řád věže a meče - velkořetěz
Order of Tower and Sword - Grand Collar
Grande-Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 1. třída
Order of Crown of Romania 1st Class
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Vojenská medaile za statečnost 1. třída
Military bravery medal 1st Class
Medalia Virtutea Militara de razboiu
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla I. - řetěz
Order of Carol I - Chain
Ordin Carol I
-

DD.MM.RRRR

Řád Za věrné služby - velkokříž
Order of Loyal Service - Grandcross
Ordin Serviciul Credincios
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád routové koruny
Order of Rue Crown
Hausorden der Rautenkrone
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - řetěz
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Collar
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Kette
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž - 1. třída
Military Merit Cross - 1st Class
Militär Verdienskreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Domácí Řád Vendické koruny - řetěz
Order of the Wendish Crown - Collar
Hausorden der Wendischen Krone - Kette
-

DD.MM.RRRR

Řád takovského kříže - velkokříž
Order of Cross of Takovo - Grandcross
Орден Таковског крста
-

DD.MM.RRRR

Řád Hvězdy Karadjordevičů - 1. třída
Order of Karageorge Star - 1st Class
Орден Карађорђева звезда
-

DD.MM.RRRR

Řád Danila I. - velkokříž
Grand Cross of the Order of Danilo I
-
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 1. třída
Military Merit Cross 1st Class
Militärverdienstkreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Osmanie - 1. stupeň
Order of Osmanieh - 1st Grade
Osmanlı Devlet Nişanı - I
-

DD.MM.RRRR

Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
-

DD.MM.RRRR

Řád lva a slunce velkokříž (1. třída)
Order of Lion and Sun Grandcross (1st Class)
Nishan-i-Shir u Khurshid
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého lva Nasavského domu
Order of Gold Lion of House of Nassau
Ordre du Lion d´Or de la Maison de Nassau
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Charlese - řetěz
Order of Saint-Charles - Collar
Ordre de Saint-Charles - Grand collier
-

Havajské království ( 1795–1893) / DD.MM.RRRR

Řád Kamehameha I - řetěz
Order of Kamehameha I - Collar
-
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_I_of_Romania
URL : https://www.valka.cz/Carol-I-t22843#635589Verze : 0
MOD