Main Menu
User Menu

Car

Tsar

Česky:
Czech:
Car
Anglicky:
English:
Tsar
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French -
Italsky / Italian -
Německy / German - Zar
Rusky / Russian - Царь
Španělsky / Spanish - Zar
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Car-t235819#651997Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Car-t235819#652175Verze : 0
MOD
Titul používaný ruskými vládci od roku 1547, kdy se velkokníže moskevský Ivan IV. Hrozný prohlásil ruským carem, až do roku 1721, kdy byl ruský car Petr I. Veliký prohláše imperátorem vší Rusi. Nicméně běžně, ač ne zcela přesně, se titulem car označují ruští vládci až do roku 1917
URL : https://www.valka.cz/Car-t235819#652184Verze : 0
MOD