Main Menu
User Menu

Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt)

Po skončení 2.svetovej vojny vznikli vo firme AMX v roku 1945 dva projekty stíhača tankov na platforme tanku Renault R-35. Na podvozku mala byť osadená zhora otvorená nadstavba oblých tvarov a v nej mal byť lafetovaný britský 17 librový protitankový kanón. V projekte je však chybne udávaný 16 librový kanón. Prvý projekt plánoval lafetáciu kanóna do prednej polosféry vozidla (bojová hmotnosť - 11 900 kg, 70 nábojov) a druhý projekt lafetáciu kanóna do zadnej polosféry (bojová hmotnosť - 11 046 kg, 42 nábojov). Vznikli však len náčrty. Projekt bol totiž oproti používaným tankom Sherman s rovnakým kanónom neperspektívny a finančne náročný, preto sa v projektoch ďalej nepokračovalo.

Pascal Danjou - Juin 1940 L´Impossible Sursaut, Tracstory no.5, ISBN 2-9520988-4-0
www.chars-francais.net

Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


URL : https://www.valka.cz/Cannon-Automoteur-de-17-Livres-sur-Chassis-Renault-35-projekt-t70646#248982Verze : 1
MOD
web.archive.org

Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


Cannon Automoteur de 17 Livres sur Chassis Renault 35 (projekt) -


URL : https://www.valka.cz/Cannon-Automoteur-de-17-Livres-sur-Chassis-Renault-35-projekt-t70646#635826Verze : 0
MOD