Main Menu
User Menu

CZK - Tatra 805 štábní

...
CZK - Tatra 805 štábní -


CZK - Tatra 805 štábní -


CZK - Tatra 805 štábní -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805-stabni-t37364#140499Verze : 0
MOD
Tatra v akci.
pozn. na laně táhne Gaz 67
CZK - Tatra 805 štábní -


CZK - Tatra 805 štábní -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805-stabni-t37364#173027Verze : 0
...ještě jsem v archivu našel jeden "akční" snímeček Tatry
CZK - Tatra 805 štábní -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805-stabni-t37364#178680Verze : 0
Vozidlo na fotografiách má zobrazovať prototyp štábneho vozidla postaveného na platforme Tatra 805. Malo ísť o prestavbu pre vtedajšieho veliteľa MNO gen. Čepičku. Rekonštrukciu previedol majiteľ vozidla pána Hubert Randa. Vozidlo zrenovoval na základe fotografie, akéhosi výkresu a spomienok bývalých vojakov, ktorí na tomto vozidle jazdili. Vozidlo získal ako vrak v roku 1966 a rekonštrukciu započal v roku 1977.
Z odborného posudku spracovateľa Ing. Václav Šmidlík (kurátor Historického ústavu armády Českej republiky) vyberám hlavné údaje:
Vozidlo malo byť v roku 1954 postavené vo VOP Zlaté Moravce na platforme Tatra 805.
Vozidlo bolo v priebehu funkčného obdobia gen. Čepičku zaradené v autoparku u divízie v Karlových Varoch kde bol autonáčelníkom pplk. Krutiš.
Vrak neúplného vozidla bol získaný v roku 1966 a renovácia započala v roku 1977.
Vozidlo prešlo veľkou úpravou a bol doplnený niektorými novými dielmi a úpravami. K vozidlu má majiteľ neúplný technický preukaz a výrobný štítok. Čislo motora je 254398, číslo podvozku je identické. Uvádza sa, že identické čísla motora a podvozku boli v začiatkoch výroby Tatra 805.

Ako bolo uvedené, rekonštrukcia mala prebehnúť na základe dochovanej fotografie a spomienok bývalých vodičov tohto špeciálu. V ich prehlásení so skenom dobovej fotografie je uvedené, že toto vozidlo bolo v 50. Rokoch 20. storočia údajne vyrobené v HAOZ Zlaté Moravce v počte troch kusov. Jeden mal slúžiť v Příbrami, jeden vo VÚ 3299 Mladá a tretí vo VÚ 3869 Stříbro (tento automobil mal byť okolo roku 1965 predaný nejakému Jednotnému roľníckemu družstvu (JRD/JZD).
Vozidlo získalo v roku 2002 preukaz historického vozidla.

Poznámka:
Striktní fanúšikovia historických vozidiel považujú toto vozidlo ako neautentickú repliku čohosi, o čom kolovali legendy a doposiaľ neboli publikované dôveryhodné materiály. Najautentickejším dôkazom existencie obdobného vozidla je dochovaná dobová fotografia. Existuje i akýsi náčrt vozidla, ktorý však fanúšikovia historických vozidiel tiež spochybňujú.
Ktorá strana má v tomto spore pravdu neviem plne posúdiť. Pravdou je, že majiteľom publikované informácie môžu byť mylné a ide o repliku založenú na útržkovitých informáciách. Hodnota tohoto automobilu je potom otázna. Jedinú historickú hodnotu môže mať dobová fotografia.
Letmé skúmanie dostupných informácií mi nepotvrdilo proklamovaného výrobcu tejto prestavby a to VOP Zlaté Moravce. O VOP Zlaté Moravce som nedohľadal žiadne informácie a pravdepodobne ide o zle interpretované ústne podanie reálneho VOP Zlatovce (neskorší VOP Trenčín-Zlatovce).

www.t805.cz
www.eurooldtimers.com
tatraportal.sk

CZK - Tatra 805 štábní -


CZK - Tatra 805 štábní - Pôvod skice jedna strana prisudzuje pravdepodobne kopřivnickej Tatre, druhá strana ju považuje za podvrh.

Pôvod skice jedna strana prisudzuje pravdepodobne kopřivnickej Tatre, druhá strana ju považuje za podvrh.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805-stabni-t37364#658117Verze : 5
MOD