Main Menu
User Menu

CZK - ST-I

Použitie ex. Jagdpanzer 38 (t) v povojnovej čs. armáde (75mm ShPTK vz. 39/44N)

     
Název:
Name:
ST-I
Originální název:
Original Name:
ST-I (SD-75/39-44, Sh PTK 75 mm vz. 39/44)
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1946-DD.MM.194R Českomoravské strojírny n.p., Praha /
DD.MM.1946-DD.MM.194R Akciová společnost dříve Škodovy závody, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1946-DD.MM.1949
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
cca 249
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
01.04.1944 Jagdpanzer 38 (t)
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
16000 kg
Celková délka:
Overall Length:
6270 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2526 mm
Celková výška:
Overall Height:
2100 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm
Pancéřování:
Armour:
čelo - 60 mm
boky - 20 mm
zadok - 20 mm
strop - 8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga AE (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 7.754 cm3)
Výkon:
Power:
118 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
160 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
80 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
25 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,65 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,1 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm tankový kanon vz.39/44N (41 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
žiadna
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, rok vydania 2001, ISBN: 80-902238-9-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#588840Verze : 2
MOD
Jagdpanzer 38(t) a jeho deriváty v povojnovej československej armáde
ST-I (Sh PTK 75 mm vz. 39/44)


Po skončení vojny sa na území Československa nachádzalo množstvo opustených a v rôznom rozsahu poškodených strojov Jagdpanzer 38(t). Tieto stíhače boli používané už od pražského povstania povstaleckými jednotkami a po skončení vojny boli ukoristené stroje zhromažďované a prakticky okamžite sa stávali súčasťou novozakladaných obrnených jednotiek. Okrem štandardných stíhačov tankov boli v tesne povojnovom období v stave útočnej vozby, či v skladoch i raritné stroje ako napr. povstalecké stroje z pražského povstania, ktoré neboli vyzbrojené kanónovou výzbrojou, či 2 cm Flak 38 auf Bergepanzer 38(t) a vzorový kus 15 cm sIG 33/2 auf Jagdpanzer 38(t).


Stav k 1.10.1945:
21.tanková brigáda (Praha-Ruzyň) - 14 ks stíhačov (plus 5 ks bez kanóna), 2 ks Bergepanzer 38(t). Väčšina strojov bola prevádzkyschopná.
22.tanková brigáda (Hodonín) - 12 ks stíhačov, 1 ks Bergepanzer 38(t)
Brigády mali po dva prápory, z toho jeden rámcový.


Keďže existovala zachovaná výrobná základňa v továrňach, ktoré tieto stíhače tankov vyrábali, pražská ČKD (ex nemecká BMM) a plzeňská Škoda. Obe továrne predložili veleniu novovytváranej československej armáde ponuky vyrobiť a dodať niekoľko stovák strojov. Podľa sovietského hlásenia malo byť k dispozícii až 1200 rozpracovaných stíhačov, z ktorých 150 kusov bolo možné dokončiť do 6 mesiacov, zvyšok bol v rozpracovanom stave (45-60 %). Túto ponuku zástupcovia armády preskúmali a továreň v Plzni 12.7.1945 navštívila vojenská komisia, ktorá previedla i testovacie jazdy so strojom vyzbrojeným kanónom StuK 40 (výrobné číslo 323830). Po otestovaní bola táto konštrukcia podrobená veľkej kritike a zainteresovaným firmám bolo ponúknuté vyrobiť len 20 ks cvičných neozbrojených strojov, ktoré mali slúžiť v tankových učilištiach. Podnet na vývoj tohoto cvičného stroja bol daný firme ČKD k 10/1945. Do výzbroje nebol stíhač tankov doporučený.
Po predvedení projektu cvičného tanku však bola zmienená úvaha o dodávke stíhačov tankov. Tento zámer sa naplnil na porade MNO (Ministerstvo národnej obrany) 26.11.1945, kedy boli objednané vzorky bojového i cvičného stroja. Podľa dôverného výnosu čj. 1388 bolo stíhaču tankov pridelené označenia ST-I a cvičnému vozidlu bolo pridelené označenie ST-III. Vzorky boli dodané v 2/1946, kedy boli stroje odoslané k otestovaniu do Milovíc. Po otestovaní a pripomienkovaní bolo veliteľstvom tankového vojska objednaných 50 ks ST-III a 100 ks bojových stíhačov ST-I. Firma Škoda sa mala na objednávke podieľať repasovaním hlavnej kanónovej výzbroje (7,5cm tankový kanon vz.39/44N (úprava kořistní zbraně pro ST-I)).
Keďže plány vyzbrojiť armádu tankovou technikou vyrábanou v ZSSR v roku 1946 stroskotali, bola zvážená možnosť doplniť stavy jednotiek tankového vojska a delostrelectva na plné počty práve týmto stíhačom tankov. Pôvodne velenie delostrelectva tento typ odmietalo, nezapadal do jeho požiadavok, no vzhľadom na to, že požadované typy by boli výhľadovo dodané v priebehu až 6-8 rokov bolo nútené priať typ ST-I do výzbroje delostreleckých jednotiek. Tieto stíhače mali byť dočasne vo výzbroji protitankových samohybných oddielov. Firma Škoda mala pre delostrelectvo dodať 20 nových a 87 opravených strojov vojnovej výroby.
Výroba sa najprv sústredila na cvičné ST-III. Skúsenosti s prevádzkou týchto strojov odhalili viaceré nedostatky, ktoré viedli k úpravám a následná výroba bojových strojov tieto úpravy zahrnovala. 50 ks bojových strojov bolo tankovým vojskom prevzatých medzi 4/1947 až 6/1947. Ďalších 30 vozidiel ST-I pre tankové vojsko bolo dodaných v 12/1947, zvyšných 20 stíhačov bolo dodaných do 5/1948.
Séria 20 ks nových stíhačov pre delostrelectvo bola vyrobená firmou Škoda na prelome rokov 1947/48. V rokoch 1948/49 pokračovali opravy ďalších vozidiel postupne sťahovaných z územia republiky. Postupne sa podarilo naplniť počty protitankových delostreleckých plukov (každý pluk mal šesť batérií po šesť stíhačov, celkovo tak 36 kusov).
Koncom roka 1948 mala armáda 234 stíhačov ST-I (134 v tankovom vojsku, 100 v delostreleckých jednotkách). Na jar 1949 ich počet stúpol na 249 kusov. Koncom roka 1949 došlo k reorganizácii a takmer všetky ST-I a ST-III sa sústredili do 351.tankosamohybného pluku a 352.tankosamohybného pluku. Tieto jednotky patrili pod velenie tankového vojska. Okrem týchto útvarov desať stíhačov a osem vyprosťovacích stíhačov malo v stave Tankové učilište. V tomto období sa zmenilo oficiálne označenie stroja z ST-I na Sh PTK 75mm vz.39/44, aby sa v roku 1950 následne zmenilo na SD 75/39-44.
13.12.1950 a 14.12.1950 bola na deviatej schôdzi DKS (dělostřelecká komise studijní) prejednávaná možnosť prezbrojenia ST-I vývíjaným československým protitankovým kanónom A 19 kalibru 76,2mm. V ČZTS (Československé závody těžkého strojírenství) mala byť do 3/1951 prevedená štúdia tejto možnosti. Na projekte sa mali zúčastniť i zástupcovia VTÚ (Vojenský technický ústav) a VTV (Veliteľstvo tankového vojska). Podvozky potrebné k projektu mali byť dodané do Dubnice nad Váhom. Koniec týmto úvahám dalo rozhodnutie o zastavení vývoja kanóna A 19. Na porade VTÚ z 8.6.1951 bol zamietnutý i návrh na prezbrojenie ST-I sovietským tankovým kanónom vz.44 kalibru 85 mm. Ďalšou modifikáciou, ktorá vychádzala z platformy stíhača tankov ST-I bol projekt plameňometného tanku PM-1.
Medzi repasovanými strojmi sa našli i stroje Jagdpanzer 38(t) Starr, ktoré až na prototyp so vznetovým motorom boli prezbrojené na štandardnou kanónovou výzbrojou. Rovnako boli opravené a v jednotkách používané i vyprosťovacie tanky Bergepanzer 38(t) (armáda používala 10 ks).
V skladoch sa v polovici 50. rokov nachádzalo 83 ks nevyzbrojených stíhačov, ktoré zväčša čakali na úpravu na plameňometný tank PM-1. Keďže tento projekt nebol zavŕšený do sériovej podoby, uvažovalo sa o ich prezbrojení na štandardné stroje ešte v rokoch 1957/58. Po ďalšej reorganizácii v roku 1950 boli tankosamohybné pluky rozpustené a stroje boli rozdelené do tankosamohybných plukov peších (streleckých) divízií a v batériách samohybných diel peších (streleckých) plukov (10, neskôr po 6 stíhačov v každej batérii). Výstavba týchto jednotiek prebiehala postupne, v období, keď neboli pridelené k žiadnej jednotke boli stroje uložené v skladoch tankových základní.
Počty a jednotky, v ktorých boli stroje pridelené sa neustále menili. K 15.3.1955 bolo vedených všetkých 249 ks ST-I. 144 stíhačov bolo v plukovných batériách, 40 ks v v divíznych tankosamohybných plukoch, 29 ks v dvoch mechanizovaných divíziách, 21 ks bolo uložených na 2.tankovej základni v Žiline a posledných 15 ks mala k dispozícii branná organizácia Zväzarm. Až koncom roka 1956 sa zrušilo 31 stíhačov, aby sa získal potrebný počet náhradných dielov. Koniec týchto stíhačov nastal po ďalšej reorganizácii armády v 10/1958, kedy sa už s týmito vozidlami nerátalo. Všetky vozidlá boli presunuté do skladov tankových základní, kde mali tvoriť mobilizačné zásoby, kedy sa z nich mali v prípade vojny vytvoriť mobilizačné divízie. Ešte v roku 1960 bolo v stave 207 SD 75/39-44. V roku 1963 dochádza k vyradeniu týchto strojov, no predpokladá sa, že v skladoch prežili niektoré stroje až do polovice 60. rokov 20. storočia.


Jednotlivé stroje sa neskôr využili v civilnej sfére (napr. ako buldozéry), niektoré boli použité ako rekvizity vo filmoch (Tenkrát o Vánocích, Osvobození Prahy).


Dodávka pre Švajčiarsko
Okrem dodávok pre československú armádu bol uskutočnený obchod so Švajčiarskom, kam smerovalo 158 ks ST-I, označené továrenskou značkou firmy Škoda a to G-13. Toto označenie bolo používané i počas vojnovej produkcie.


Dodávka pre Guineu
V roku 1959 boli tri stroje darované prvej nezávislej frankofónnej krajine v Afrike, štátu Guinea. Neskôr v roku 1961 bolo schválené dodanie ďalších 8 ks ST-I. Spolu s nimi do tejto africkej krajiny putovala i dodávka munície (1400 nábojov JO a 800 nábojov JPSv) a jedna pojazdná tanková dielňa typu A. Tento materiál bol 20.-21. 7. 1961 odoslaný na 13 vagónoch do poľského prístavu Štětín. MNO do Guineje poslalo taktiež technikov na opravu trojice samohybných diel dodaných v roku 1959, ktoré už neboli pojazdné.


Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, nakladateľstvo MBI, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
Břetislav Nakládal - Organizační výstavba tankových jednotek čs.armády 1945-50, HPM č.5 a č.6/2001, ISSN 1210-1427
Petr Zídek - Vývoz zbraní z Československa do zemí třetího světa 1948-1962, Historie a vojenství 3/2002
Peter Turza - Vyprosťovacie tanky nemeckého a anglického pôvodu vo výzbroji Čs. armády po roku 1945, časopis Apológia, ročník 1994
Petr Zídek, Karel Sieber - Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989, Vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze, 2007, ISBN: ISBN 80-86506-58-4
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
VÚA, MNO-SMP, 1966, k. 187
Československý voják, časopis, ročník 1953
https://vojenstvi.kvalitne.cz/vasedotazy_9.htm
Vladimír Francev: Kořistní obrněná vozidla ve výzbroji čs. armády (2. část): armada.vojenstvi.cz
https://www.detektorweb.cz/
modelforum.upce.cz
www.panzernet.net
www.panzernet.net
www.csla.cz (VÚ 1574 Klatovy 1957-1959, 11. motostřelecký pluk - tankový prapor
(Miloš Šebestián))Ďakujem za poskytnuté informácie o guinejskom obchode Martinovi Smíšekovi.
CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


CZK - ST-I - VÚ 1574 Klatovy 1957-1959, 11. motostřelecký pluk - tankový prapor
(Miloš Šebestián)

VÚ 1574 Klatovy 1957-1959, 11. motostřelecký pluk - tankový prapor
(Miloš Šebestián)

CZK - ST-I - Povstalecký Jadpanzer 38(t) bez kanóna.

Povstalecký Jadpanzer 38(t) bez kanóna.
CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#226442Verze : 33
MOD
Evidenčné čísla 249 kusov ST-I:

Evidenčné číslo
Výrobné číslo
Výrobca/opravca
Výroba/oprava
V - vojnová
P - povojnová
Dátum dodania
Jednotka
Presun k jednotke
Poznámka
49.316
?
Škoda
V
1946
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
64.903
321682
Škoda
V
30.8.1947
Tankové učilište

Jagdpanzer 38(t) Starr
64.904
323792
Škoda
V
5.9.1947
Tankové učilište


64.905
323820
Škoda
V
30.8.1947
Tankové učilište


64.906
322371
Škoda
V
30.8.1947
Tankové učilište

Jagdpanzer 38(t) Starr
64.907
321683
Škoda
V
30.8.1947
Tankové učilište

Jagdpanzer 38(t) Starr
64.908
323808
Škoda
V
30.8.1947
Tankové učilište


64.909
323842
Škoda
V
30.8.1947
Tankové učilište


64.910
322860
Škoda
V
23.8.1947
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
64.911
325022
Škoda
V
23.8.1947
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
64.912
322863
Škoda
V
23.8.1947
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
64.933
323390
Škoda
V
9.6.1949
Tankové učilište

V rokoch 1947-48 bol evidovaný v 22.tankovej brigáde
64.934
323202
Škoda
V
9.6.1947
Tankové učilište

V rokoch 1947-48 bol evidovaný v 22.tankovej brigáde
64.935
?
Škoda
V
1946
22.tanková brigáda
1949 - 1.tankový pluk, 1950 - 23.tanková brigáda
Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
65.468
?
ČKD
P
28.4.1947
III./11.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.469
?
ČKD
P
28.4.1947
III./11.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.470
?
ČKD
P
28.4.1947
III./11.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.471
?
ČKD
P
28.4.1947
III./11.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.472
?
ČKD
P
28.4.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.473
?
ČKD
P
28.4.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.474
?
ČKD
P
28.4.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.475
?
ČKD
P
28.4.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.501.
65.476
?
ČKD
P
28.4.1947
13.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.510.
65.477
?
ČKD
P
28.4.1947
13.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.478
?
ČKD
P
28.4.1947
13.tanková brigáda
9/1947 - 12.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.479
?
ČKD
P
28.4.1947
13.tanková brigáda
9/1947 - 12.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.480
?
ČKD
P
28.4.1947
14.tanková brigáda/24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.502.
65.481
?
ČKD
P
28.4.1947
14.tanková brigáda/24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.503.
65.482
?
ČKD
P
28.4.1947
14.tanková brigáda/24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.505.
65.483
?
ČKD
P
28.4.1947
14.tanková brigáda/24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.484
?
ČKD
P
28.4.1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.485
?
ČKD
P
28.4.1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.486
?
ČKD
P
28.4.1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.487
?
ČKD
P
28.4.1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.488
?
ČKD
P
13.6.1947
Tankové účilište
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.489
?
ČKD
P
13.6.1947
Tankové účilište
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.490
?
ČKD
P
22.5.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.504.
65.491
?
ČKD
P
22.5.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.506.
65.492
?
ČKD
P
22.5.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.507.
65.493
?
ČKD
P
22.5.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.494
?
ČKD
P
22.5.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.495
?
ČKD
P
22.5.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.496
?
ČKD
P
22.5.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.497
?
ČKD
P
22.5.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.498
?
ČKD
P
22.5.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.499
?
ČKD
P
22.5.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.500
?
ČKD
P
22.5.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.508.
65.501
?
ČKD
P
22.5.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.502
?
ČKD
P
22.5.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.503
?
ČKD
P
13.6.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.504
?
ČKD
P
13.6.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.505
?
ČKD
P
13.6.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.506
?
ČKD
P
13.6.1947
1.tanková brigáda/12.tanková brigáda
1948 - 21.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.507
?
ČKD
P
13.6.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.508
?
ČKD
P
13.6.1947
11.tanková brigáda/23.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.509
?
ČKD
P
13.6.1947
13.tanková brigáda
8/1948 - 14.tanková brigáda/24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.509.
65.510
?
ČKD
P
13.6.1947
13.tanková brigáda
8/1948 - 14.tanková brigáda/24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.514.
65.511
?
ČKD
P
13.6.1947
22.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.512
?
ČKD
P
13.6.1947
22.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.513
?
ČKD
P
13.6.1947
22.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.514
?
ČKD
P
13.6.1947
22.tanková brigáda
1948 - 24.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.515
?
ČKD
P
13.6.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.512.
65.516
?
ČKD
P
13.6.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.517
?
ČKD
P
13.6.1947
Tankové učilište
1948 - 22.tanková brigáda, 1949 - 352.TSDP

65.518
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.519
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.520
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.521
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.522
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.516.
65.523
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.524
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.515.
65.525
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.526
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.527
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.513.
65.528
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.529
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.530
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.531
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.532
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.533
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.534
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.535
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.536
?
ČKD
P
13.12.1947
24.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.517.
65.537
?
ČKD
P
13.12.1947
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.538
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.539
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.540
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.541
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.542
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.543
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.544
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.545
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.546
?
ČKD
P
28.4.1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.547
?
ČKD
P
12/1947
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.548
?
ČKD
P
28.4.1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.549
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.550
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.551
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.552
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.553
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal nové ev.číslo 85.511.
65.554
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.555
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.556
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.557
?
ČKD
P
28.4.1948
22.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.558
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.559
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.560
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.561
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.562
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.563
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.564
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.565
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.566
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.567
?
ČKD
P
5/1948
21.tanková brigáda
1.10.1949 - 352.TSDP

65.601
321186
Škoda
V
12.6.1948
? (delostrelecká jednotka)
1.10.1949 - 351.TSDP

65.602
322187
Škoda
V
1948
? (delostrelecká jednotka)
1.10.1949 - 351.TSDP

65.603
325023
Škoda
V
1948
? (delostrelecká jednotka)
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
65.604
323670
Škoda
V
30.10.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

65.605
322917
Škoda
V
30.10.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

65.606
322912
Škoda
V
30.10.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

65.607
321811
Škoda
V
30.10.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

65.608
323432
Škoda
V
30.10.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

65.609
323190
Škoda
V
11.12.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

65.610
321168
Škoda
V
11.12.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.346
322866
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.347
321180
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.348
19/1559 (?)
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.349
325034
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.389
?
Škoda
V
1946
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
67.390
?
Škoda
V
1946
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
67.391
?
Škoda
V
1946
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
67.392
?
Škoda
V
1946
Tankové učilište

Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
67.467
321002
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 209" (?)
67.468
321030
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 223" (?)
67.469
322728
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 235" (?)
67.470
325033
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 236" (?)
67.471
322370
Škoda
V
1947
Tankové učilište

Jagdpanzer 38(t) Starr (prototyp so vznetovým motorom Tatra) - neopravený (statická učebná pomôcka), ex. "ÚV 203"
67.474
?
Škoda
V
?
?
1.10.1949 - 352.TSDP
Pravdepodobne neprešiel žiadnou opravou vo firme Škoda.
67.475
322911
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.484
322065
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.485
321468
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.486
321680
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.487
321825
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

67.701
325038
Škoda
V
12.11.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.702
323178
Škoda
V
12.11.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.703
322890
Škoda
V
12.11.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.704
325039
Škoda
V
12.11.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.705
321015
Škoda
V
12.11.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.706
322992
Škoda
V
12.11.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.707
323815
Škoda
V
12.11.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.708
325032
Škoda
V
5.12.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.709
323775
Škoda
V
5.12.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.710
323817
Škoda
V
5.12.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.711
321619
Škoda
V
5.12.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.712
323810
Škoda
V
5.12.1947
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.713
266 (?)
Škoda
V
14.2.1948
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.714
323765
Škoda
V
14.2.1948
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.715
323706
Škoda
V
14.2.1948
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.716
323766
Škoda
V
14.2.1948
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.717
323746
Škoda
V
14.2.1948
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.718
323793
Škoda
V
14.2.1948
207.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.719
323435
Škoda
V
25.10.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.720
323843
Škoda
V
25.10.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.721
322372
Škoda
V
29.11.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
Jagdpanzer 38(t) Starr. V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.722
ews/7 (?)
Škoda
V
29.11.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
ex. "ÚV 333". V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.723
323391
Škoda
V
29.11.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
ex. "ÚV 222". V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.724
325037
Škoda
V
29.11.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.725
322906
Škoda
V
11.12.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.726
323540
Škoda
V
11.12.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.727
325040
Škoda
V
11.12.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.728
323739
Škoda
V
11.12.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.729
323790
Škoda
V
11.12.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.730
321055
Škoda
V
11.12.1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.731
323759
Škoda
V
21.2.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.732
323812
Škoda
V
21.2.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.733
323787
Škoda
V
21.2.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.734
323770
Škoda
V
21.2.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.735
322816
Škoda
V
21.2.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.736
322993
Škoda
V
21.2.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.737
321048
Škoda
V
30.10.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.738
321835
Škoda
V
30.10.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.739
323118
Škoda
V
29.11.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
ex. "ÚV 210"
67.740
ews/24 (?)
Škoda
V
29.11.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
ex. "ÚV 334"
67.741
ews/44/98 (?)
Škoda
V
29.11.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
ex. "ÚV 332"
67.742
323757
Škoda
V
29.11.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.743
323803
Škoda
V
20.12.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.744
323811
Škoda
V
20.12.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.745
321279
Škoda
V
20.12.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
ex. "ÚV 220"
67.746
323762
Škoda
V
20.12.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.747
323799
Škoda
V
20.12.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.748
323774
Škoda
V
20.12.1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.749
323756
Škoda
V
22.11.1947
Delostrelecké učilište
1.10.1949 - 351.TSDP

67.750
321679
Škoda
V
22.11.1947
Delostrelecké učilište
1.10.1949 - 351.TSDP
Jagdpanzer 38(t) Starr
67.751
?
Škoda
P
12/1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.752
?
Škoda
P
12/1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.753
?
Škoda
P
12/1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.754?ŠkodaP12/1947209.delostrelecký pluk1.10.1949 - 352.TSDPZachovaný exemplár je súčasťou muzeálnej zbierky VHÚ v Lešanoch. VHÚ ho do stavu získal v 5/1969 z Vojenskej akadémie v Brne.
67.755
?
Škoda
P
12/1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.756
?
Škoda
P
12/1947
209.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.757
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.758
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.759
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.760
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.761
?
Škoda
P
21.1.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.762
?
Škoda
P
21.1.1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.763
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.764
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.765
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.766
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.767
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.768
?
Škoda
P
1/1948
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.769
?
Škoda
P
12/1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.770
?
Škoda
P
12/1947
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 352.TSDP

67.771322844ŠkodaV22.11.1947?.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.772322432ŠkodaV1948?.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.773321803ŠkodaV1948?.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.774321697ŠkodaV1949?.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDPV roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.775322166ŠkodaV21.12.1949351.TSDP
67.776322906ŠkodaV11.12.1948204.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.777321785ŠkodaV11.12.1948204.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.778321802ŠkodaV11.12.1948204.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.779322281ŠkodaV1948204.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.780321799ŠkodaV11.12.1948204.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.781?ŠkodaV1949?.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.782?ŠkodaV1949?.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.783325001ŠkodaV1.12.1948204.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.784?ŠkodaV1948?.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.785323680ŠkodaV15.2.1949204.delostrelecký pluk1.10.1949 - 351.TSDP
67.786
325023
Škoda
V
1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
67.787
323773
Škoda
V
29.5.1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.788
322880
Škoda
V
29.5.1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.789
322104
Škoda
V
29.5.1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.790
322020
Škoda
V
29.5.1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
67.791
322387
Škoda
V
29.5.1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.792
321100
Škoda
V
15.2.1949
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.793
?
Škoda
V
1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.794
323210
Škoda
V
15.2.1949
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.795
323599
Škoda
V
15.2.1949
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.796
322790
Škoda
V
15.2.1949
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.797
322759
Škoda
V
15.2.1949
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.798
322902
Škoda
V
15.2.1949
204.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.799
322771 (?)
Škoda
V
12.6.1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP

67.800
321205
Škoda
V
12.6.1948
?.delostrelecký pluk
1.10.1949 - 351.TSDP
V roku 1950 dostal stroj nové evidenčné číslo z rady 85.481 - 85.497. Presné ev.č. nie je známe. Pôvodné číslo bolo zrušené.
74.713
322428
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 202"
74.714
321619
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 218"
74.715
322231
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 326"
75.949
322336
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 219"
75.950
322847
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 224"
75.951
321476
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 225"
75.952
322892
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 226"
75.953
323768
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 227"
75.954
322885
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 229"
75.955
32????
Škoda
V
10/1945
22.tanková brigáda
1949 - 1.tankový pluk
Praga-Bergen (Bergepanzer 38(t))
75.956
322358
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 230"
75.957
322373
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 231"
75.958
321681
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
ex. "ÚV 232"
75.959
323410
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

75.960
322374
Škoda
V
9.6.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP

75.601
322369
Škoda
V
1.7.1949
352.tankosamohybný oddiel
1.10.1949 - 352.TSDP
Jagdpanzer 38(t) Starr (ex. "ÚV 331")


Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, nakladateľstvo MBI, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#568296Verze : 46
MOD
Pravdepodobne jeden z prepisov sovietského hlásenia z konca roku 1945 uvádza 1200 dostupných stíhačov G-13, ktoré boli v rôznom stupni rozpracovanosti. V hlásení sa uvádza, že do 6 mesiacov je možné dokončiť 150 stíhačov, zvyšných 1050 kusov je v stave rozpracovanosti 45-60 %.
Interné firemné označenie (Škoda Plzeň) stíhača G-13 bolo používané už počas vojnovej produkcie. Neskôr boli pod touto internou šifrou produkované stíhače určené pre Švajčiarsko.

Centrálny archív Ministerstva obrany Ruskej federácie
https://yuripasholok.livejournal.com/4053649.html
Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, nakladateľstvo MBI, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3

CZK - ST-I - Videl som toto hlásenie v trochu inej podobe. Možné je, že ide o prepis pôvodného hlásenia.

Videl som toto hlásenie v trochu inej podobe. Možné je, že ide o prepis pôvodného hlásenia.
CZK - ST-I -


URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#588839Verze : 5
MOD
Genéza názvu:

- Jagdpanzer 38(t) pre 7,5 cm Pak 39 od mája 1944,

- ST-I – Stíhač tankov I - od 27. novembra 1945,

- ShPTK vz.39/44 – samohybný protitankový kanón - 1949 ,

- SD 75/39-44 – Ľahké samohybné delo na pásovom podvozku – koniec roku 1951.

Začiatkom leta so vo výzbroji čs. armády nachádzalo 249 ks ShPTK vz. 39/44, čo bol najvyšší počet, ktorý zotrval až do konca roku 1951. Postupné zaraďovanie stredných tankov T-34/85 malo po roku 1953 za následok znižovanie stavov SD 75/39-44.

Vyradenie z výzbroje čs. armády – rok 1963.

Turza, Peter: Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády, Vojenská história 1/2009, VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#312407Verze : 1
Rok 1959 Košice, oslavy Dňa ČSĽA.

Vojenský historický archív Bratislava

CZK - ST-I - SD 75/39-44 na statickej ukážke.

SD 75/39-44 na statickej ukážke.
URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#311774Verze : 1
Snimek, ktery ukazuje pestrou smesici tankove techniky nekdy v 50.letech.

Edit: po ziskani dalsich udaju se jedna o ucastniky armadni souteze strelcu z tanku a samohybnych del v roce 1952.

Zdroj: scan z knížky Československé tanky a tankisté, autor Ota Holub, vydalo Naše Vojsko 1980

CZK - ST-I -


URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#370409Verze : 0
Vojenská přehlídka na náměstí (tehdy Žižkovo, dnes Přemysla Otakara II.) v Českých Budějovicích z roku 1951, zobrazené ST-I proto mohou být od 1. tankosamohybného pluku ze Čtyř Dvorů.

www.youtube.com

CZK - ST-I -


CZK - ST-I -


URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-I-t63467#370413Verze : 1
MOD