Main Menu
User Menu

CZK - RO 21 Libeň (malá rádiostanica)

RO 21 bola rádiostanica určená na spojenie do cca 4 km. Pracovala v pásme KV. V praxi sa moc neosvedčila, preto aj pomerne rýchle skončila jej kariéra. Kódové označenie RO 21 v ČSLA bolo LIBEŇ.
Frekvencia 2,0 až 2,99 MHz
Prevádzky A1, A3
Výkon cca 0,3 W
Citlivosť pre A1 1,5 až 2 mikroV
Napájanie 4x NKN10
Antény prut 1,8m drôtový dipól


Zdroj Příručka pro poddústojníky spojovacího vojska
URL : https://www.valka.cz/CZK-RO-21-Liben-mala-radiostanica-t81662#299514Verze : 0
MOD
Zdroj: vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/CZK-RO-21-Liben-mala-radiostanica-t81662#299800Verze : 0
MOD