Main Menu
User Menu

CZK - RF-10 N1 (souprava vozidlového nabíječe)

Souprava vozidlového nabíječe RF 10 - N1 je určena pro urychlené nabíjení jedné zdrojové skříně úplné QN 732 10 ze soupravy rádiové stanice RF-10. Souprava je určena pro pevnou montáž v mobilních prostředcích, zejména bojových vozidlech pěchoty a obrněných transportérech.


Protože souprava vozidlového nabíječe není vybavena přístrojem pro kontrolu napětí zdrojové skříně (PKN), nemá obsluha prakticky žádnou informaci o stavu zdrojové skříně před nabíjením i po nabíjení. Aby nedocházelo ke zbytečnému zkracování životnosti zdrojových skříní, doporučuje se používat vozidlový nabíječ pouze v bojovém nasazení.


Hlavní takticko - technické údajeSouprava vozidlového nabíječe RF 10 - N1 splňuje tyto technické údaje:


Napájení: ze stejnosměrné palubní sítě 26 V s max. kolísáním od 20 do 30 V
Odběr z palubní sítě: 3,2 A
Nabíjecí proud: 3 A ss +- 0,15 A ss
Doba nabíjení: 60 min. + 3min., -6 min.
Počet připojených zdrojových skříní: 1 ks
Indikace: Nabíjení indikuje zelená žárovka na panelu nabíječe.
K indikaci nesmí dojít: a) při přerušené nebo zkratované zdrojové skříni
b) při zdrojové skříni, která při nabíjení nedosáhne min. 4,5 V
Provoz: Vozidlový nabíječ je chráněn proti poškození při chybné manipulaci zejména
- proti nesprávné polaritě připojené zdrojové skříně
- proti zkratu na výstupu
- proti chybné polaritě napájecího napětí
- proti zkratu uvnitř přístroje (ochrana palubní sítě)
- ve vypnutém stavu neodebírá žádný proud z palubní sítě
Provozní teploty: rozsah provozních teplot je -35°C až +50°C
Rozměry nabíječe: 310 x 160 x 100 mm (bez závěsu)
Hmotnost nabíječe: 3,5 kg
Hmotnost soupravy: 7,5 kg
Střední doba mezi dvěma poruchami je min. 5000 hodin.

Zdroj: Návod k obsluze
URL : https://www.valka.cz/CZK-RF-10-N1-souprava-vozidloveho-nabijece-t84264#309566Verze : 0
Foto soupravy.
Zdroj: soukromý archiv
URL : https://www.valka.cz/CZK-RF-10-N1-souprava-vozidloveho-nabijece-t84264#309567Verze : 0
Foto soupravy
Zdroj: soukromý archiv
URL : https://www.valka.cz/CZK-RF-10-N1-souprava-vozidloveho-nabijece-t84264#309568Verze : 0
Foto soupravy.
Zdroj: soukromý archiv
URL : https://www.valka.cz/CZK-RF-10-N1-souprava-vozidloveho-nabijece-t84264#309569Verze : 0
Diskuse
Pro doplnění. Sada pro OT 64 se lišila držákem. Na předchozích foto je sada do BVP 1.Stejná nab. souprava byla i v R2Mp KAFKA na UAZ 452.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RF-10-N1-souprava-vozidloveho-nabijece-t84264#317361Verze : 0