Main Menu
User Menu

CZK - PLR-8 (protilietadlový raketomet)

PLR-8 - protilietadlový raketomet kalibru 100 mm (neskôr 105 mm)


Po skončení Druhej svetovej vojny sa na území ČSR opakovane skúšali rôzne projekty zbraní, ktorých základ pochádzal z nemeckých projektov na ktorých sa podieľali zbrojovky na okupovanom území.Jedným z týchto projektov bol aj protilietadlový raketomet, ktorý mal slúžiť na vytvorenie priehradnej paľby proti masovým náletom bombardovacích zväzov letectva. Po skončení vývoja riadených protilietadlových rakiet v roku 1950 (pre nedostatok odborníkov, úlohy č. 353-357) sa pozornosť zamerala na vývoj neriadených rakiet. Spočiatku išlo o raketomet PR 12 (kaliber 88 mm, výškový dostrel 12000 m, projekt č. 9061 "Protiletecký raketomet do výše 12 km"), vyvíjaný Konštruktou Brno?, ktorý mal zabezpečovať nepriamu paľbu šiestich rakiet s elektrickým prenosom údajov od streleckého rádiolokátora. Raketa kalibru 88 mm mala mať hmotnosť 23,1 kg, výškový dostrel 11500 m, dĺžku 2288 mm a hmotnosť trhaviny 2 kg. Nepočítalo sa s rádiolokačným zapaľovačom, iba s použitím časového zapaľovača. V roku roku 1953 sa zmenili podmienky zadania a v apríli tohto roku predstavila Konštrukta Brno projekt raketometu PLR-8. Tento raketomet mal používať 16 rakiet kalibru 100 mm, spočiatku na ťahanom dvojkolesovom podvozku. Ďalší návrh už rátal s použitím dvojnápravového podvozku 57 mm kanónu R 10. Raketa stabilizovaná rotáciou kalibru 100 mm s hmotnosťou 40 kg bola dlhá 2550 mm.


Základné takticko-technické údaje raketometu:
Dĺžka: 4750 mm
Šírka: 1950 mm
Výška: 2550 mm (pochodová poloha)
Hmotnosť: 2800 kg (3600 kg s raketami)
Odmer: celokruhovo (rýchlosťou 360° za 9 s)
Námer: -3° až 85° (rýchlosťou 90° za 4,5 s)


Ako spodná lafeta bol použitý podvozok z 57 mm kanóna R 10, pri skúškach na strelnici v Hlbokom v júni (červenci) 1955 bola použitá upravená lafeta LC 38 s raketnicami z plechu, ktorá postačovala na plnenie úloh. Odmerový mechanizmus pochádzal z kanóna R 10.


Po zastavení vývoja 100 mm rakiet v Konštrukte Praha bolo rozhodnuté raketomet upraviť na použitie 105 mm rakiet Konštrukty Trenčín, pričom raketnica sa predĺžila na 2650 mm. Medzi dvojicou odpaľovacích zariadení (v každej bolo 8 rakiet) bola umiestnená kabína operátora. V raketniciach sa nachádzalo automatické časovacie zariadenie rakiet (u funkčného vzorku iba na pravej strane).


Boli vykonané strelecké skúšky so 100 mm raketami a aj so 105 mm raketami (28.11.- 1.12. 1955, strelnica Ruskinovce, VVP Zaľubica). Obe rakety skúškam nevyhoveli, naopak raketomet vykazoval dobré vlastnosti pri streľbe a aj počas presunov (cca 1000 km v po VVP a jeho okolí, dosahovaná rýchlosť presunu po komunikáciách okolo 60 km/hod, v teréne cca 30 km/hod).


Nevýhodou projektu bol príliš veľký rozptyl rakiet, ich malej rýchlosti (čo vyžadovalo potrebu nastavenia veľkých nadbehov) a celková neekonomičnosť (rovnaké náklady ako na protilietadlový kanón, menšia efektivita a vyššie náklady na muníciu), jedinou výhodou bola vyššia životnosť raketnice voči delovej hlavni. Koncom roku 1955 bol vývoj raketometu pozastavený a projekt bol zo strany armády úplne zrušený v máji 1956.


Zdroj: Mgr. Martin Dubánek - Československé protiletadlové raketomety ráže 105 mm, Naše Vojsko, 2/2008 str. 44-46, ISSN 0027-8211
URL : https://www.valka.cz/CZK-PLR-8-protilietadlovy-raketomet-t69863#245931Verze : 0
MOD
Ing.Martin Dubánek - Československé protiletadlové raketomety ráže 105 mm, Naše vojsko č.2/2008, ISSN: 0027-8211 (VÚA-VHA)
CZK - PLR-8 (protilietadlový raketomet) -


CZK - PLR-8 (protilietadlový raketomet) -


CZK - PLR-8 (protilietadlový raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PLR-8-protilietadlovy-raketomet-t69863#563638Verze : 1
MOD