Main Menu
User Menu

CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde)

Sd.Kfz.251 (OPp 3t N) v československej armáde
Po skončení 2.svetovej vojny sa na československom území nachádzalo i množstvo polopásovej techniky vrátane obrnených transportérov Sd.Kfz.251 rôznych verzií.
Použiteľné exempláre sa okamžite ešte v 5/1945 stali súčasťou provizórnych jednotiek Útočnej vozby v pražskom povstaní a následne, po skončení vojny, k zaisteniu hraníc obnovenej ČSR.
V roku 1947 po zbere trofejnej techniky bolo zhromaždených vyše 600 vozidiel Sd.Kfz.251. O vozidlá prejavili najväčší záujem pešie útvary, v menších počtoch ich požadovali delostrelecké, ženijné a chemické jednotky. Tankové vojsko malo k dispozícii americké polopásové vozidlá M 3, preto nepotrebovalo tieto nemecké vozidlá. Sd.Kfz.251 tak boli v evidencii automobilovej a traktorovej správy.
Motorizovaná pechota patriaca do stavu peších práporov a plukov rýchlych divízií a Tankového zboru (podliehajúci pechotnému vojsku) požadovala celkovo 360 vozidiel, čo bolo vzhľadom na množstvo ukoristeného materiálu bez problémov splniteľné.
Vozidlá sa museli podrobiť generálnym opravám, ktoré mali byť rozplánované na viacero rokov a ich prevádzanie mali zabezpečiť viaceré firmy. Hlavnou opravárenskou firmou boli Škodove závody v Plzni, ktoré počas vojny vyrábala podvozky týchto obrnených vozidiel. Ďalšími opravárenskými firmami mali byť nový podnik Škodovky v Rotave, autozbrojovka AZ 1 v Přelouči a firma Avia v Kunoviciach. Závod v Rotave a Avia boli neskôr z opráv vylúčené, nahradili ich plzeňská Škodovka a automobilka Wichterle a Kovařík v Prostějove (neskorší Agrostroj). Dodávky opravených vozidiel sa predĺžili, posledné vozidlá boli dodané až v roku 1951. Napriek tomu do roku 1949 bola dodaná väčšina opravovaných vozidiel. Zaujímavosťou je, že okrem finálnej verzie Ausf.D bola vo výzbroji i staršia verzia Ausf.C (vozidlo zachytené vo filme Prerušená pieseň).
V 12/1948 uvažovalo velenie delostrelectva nad zavedením 14 vozidiel Sd.Kfz.251/22, ktoré mali tvoriť výzbroj niekoľkých batérií. Vozidlá však boli zbavené 75 mm kanóna PaK 40 a boli využívané ako štandardné vozidlá na prepravu pechoty.
Odzbrojenie sa dotklo i protilietadlových vozidiel 2 cm Flak 38 auf Selbstfahrlafette Zgkw.3t (Sd.Kfz.11/1) v počte 19 kusov. Vozidlá boli zbavené 2 cm protilietadlových kanónov a 15 vozidiel dostalo za pancierovú kabínu drevené bočnice.

Vysoké stavy vozidiel boli udržované až do 4/1956, kedy bolo rozhodnuté značne opotrebované vozidlá postupne vyradzovať. Podľa spomienok bývalých vojakov, či pracovníkov kovošrotov sa isté počty týchto transportérov v skladoch dochovali ešte začiatkom 90. rokov 20. storočia (pravdepodobne je to omyl a išlo o zámenu s OT-810).

Stavy OPp 3t N:
Stav k dátumu
Počet
koniec 1953
586
začiatok 1956
577
3/1956
580(+)
1.4.1956
549
1.12.1959
439 (z toho 97 vozidiel v stave vyradenia)Známe evidenčné čísla OPp 3t N:
Evidenčné číslo
Dátum dodania
Jednotka
Zmena
Poznámka
49.050

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

49.529

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

49.828

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

52.802

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.032
1947
Pěchotní učilište, Milovice (?)


64.033
64.037

Pěchotní učilište, Milovice (?)


64.080

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

64.242

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.243

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.244

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.245

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.246

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.247

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.248

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.249

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.250

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.251

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

64.464

Tankové učilište

Sd.Kfz.251/16
65.039

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

65.042
66.281
?.12.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
19.12.1950 - 3.tanková divise

66.282
?.12.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
19.12.1950 - 3.tanková divise

66.291
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.296

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.297

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.298

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.300

Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.302
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.303
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.306
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.307
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.309
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)

V roku 1958 modifikovaný do podoby prototypu pozorovacieho vozidla.
66.310
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.312
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.313
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.314
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.316
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.317
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.320
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.322
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.324
6.9.1949
Pěší prapor 21 (motorisovaný)


66.336
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.337
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.338
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.339
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.360
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.361
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.362
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.363
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.364
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.365
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.366
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.367
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.368
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.369
5.1.1949
Pěší prapor 38 (motorisovaný)


66.370
7.1.1949
Pěší prápor 21 (motorisovaný)


66.371
7.1.1949
Pěší prápor 21 (motorisovaný)

66.372
7.1.1949
Pěší prápor 21 (motorisovaný)

66.373
7.1.1949
Pěší prápor 21 (motorisovaný)

66.374
7.1.1949
Pěší prápor 21 (motorisovaný)

66.375
7.1.1949
Pěší prápor 21 (motorisovaný)

66.388

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.389

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.390

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.391

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.392

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.393

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.394

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.395

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.396

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.397

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.398

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.399

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.400

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.401

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.402

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.428
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.429
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.430
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.431
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.432
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.433
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)

V rokoch 1957-58 upravený na prototyp DTP (dieľňa technickej pomoci)
66.434
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.435
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.436
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.438
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.439
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.440
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.441
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.442
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.443
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.444
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.445
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.446
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.447
8.4.1949
Pěší prápor 13 (motorisovaný)


66.478

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.479

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.480

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.481

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.482

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.483

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.484

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.485

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.486

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.494
66.547

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.548

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.549

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.550

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.551

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.552

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.553

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.554

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.555

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.556

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.567
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.568
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.569
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.570
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.571
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.572
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.573
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.574
5.11.1949
Pěší pluk 40 (motorisovaný)


66.575
4.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.576
4.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.577
4.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.578
4.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.579
4.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.580
4.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.581
4.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351
19.12.1950 - 4.tanková divise

66.582
?.12.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
19.12.1950 - 3.tanková divise

66.583
?.12.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
19.12.1950 - 3.tanková divise

66.584
?.12.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
19.12.1950 - 3.tanková divise

66.585
?.12.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
19.12.1950 - 3.tanková divise

66.586
?.12.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
19.12.1950 - 3.tanková divise

66.597
?.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351


66.598
?.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351


66.599
?.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351


66.600
?.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351


66.601
?.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351


66.602
7.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352


66.603
7.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352


66.604
7.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352


66.605
7.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352


66.606
7.11.1949
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352


66.608

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.609

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.610

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.611

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.612

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.613

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.614

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.615

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.616

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.617

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.618

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.619

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.620

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.621

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.622

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.623

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.624

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

66.625

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna


66.653Fotograficky zdokumentované vozidlo v roku 1955 vo VVP Mladá (chemické cvičisko)
67.464
1946 (?)
Tankové učilište

Sd.Kfz.251/16
71.94312.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.94412.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.94512.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.94612.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.94712.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.94812.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95012.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95112.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95212.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95312.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95412.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95712.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95812.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.95912.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
71.96012.8.1947 predané z evidencie Veliteľstva tankového vojska do evidencie Veliteľstva pechoty.
88.401

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

88.432

Pěší pluk 6 (motorisovaný)
29.3.1951 - 1.tanková základna

rozpracované
Stroje obdržali označenie:
Hkl 6p - pôvodné nemecké (i upravené stroje s motorom Tatra - info o rozdielnosti označenia a verzií uvádza Pavel Minařík (6-valcový diesel Tatra V 966) - pravdepodobne vznikli len prototypy)
OPp 3t N - neskoršie označenie (Obrnený Polopás 3tonový Nemecký)

Známe počty a dislokácie (útržky informácií):
- rok 1949 - 40ks v 21.tankovej brigáde, ďalšie pravdepodobne v ostatných brigádach
- k 1.1.1952 bolo v armáde 736 ks obrnených transportérov (súhrnný počet Hkl6p a D7p-SdKfz.250)
- k 1.4.1952 bolo v uloženkovom stave v 1.tankovej základni v Dědiciach pri Vyškove uskladnených 65 ks Hkl6 a 12 Hkl6p
- k 3/1957 bolo v stave vedených ešte 476 ks Hkl6p

Stroje pôsobili, resp.boli v uloženkách pravdepodobne až do výroby ich československej mutácie OT-810, kedy postupne končili vo vysokých peciach.

Břetislav Nakládal - Organizační výstavba tankových jednotek čs.armády 1945-50,HPM č.5-6/2001
Pavel Minařík - https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_63.htm
armada.vojenstvi.cz
armada.vojenstvi.cz
Československý voják 1955, 1956, 1959

CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) - Originálny SdKfz.251 v užívaní čs.armády ? Foto je z periodika Československý voják 1959.

Originálny SdKfz.251 v užívaní čs.armády ? Foto je z periodika Československý voják 1959.
CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OPp-3t-N-Sd-Kfz-251-a-jeho-modifikacie-v-ceskoslovenskej-armade-t224556#151207Verze : 47
MOD
Skúšobná montáž 6-valcového vznetového motora Tatra. V knihe zápisov fotografií je u fotograii č.7289 uvedená montáž V 985. Montáž V 985 je uvedená i pri fotografiách montáže 6-valcového vznetového motora na neopancierovanej verzii Hkl6 (Sd.Kfz.11) (fotografie č. 7288 a 7291). V poznámke k ďalšej fotografii tohoto obrneného vozidla (fotografia č. 7292) je uvedená montáž pod označením V 810. Fotografie pochádzajú z 12/1948. Zaujímavosťou je, že podvozok tohoto vozidla je v prednej časti predĺžený, pravdepodobne z dôvodu montáže väčšieho 6-valcového vznetového motora Tatra.

Uvažujem, že toto vozidlo bolo na začiatku prvotnej snahy o modifikáciu ukoristených nemeckých polopásových transportérov (nahradenie nedostatkových a nevyrábaných nemeckých motorov), ktorá viedla k ďalším vývojovým programom československých obrnených transportérov od KOBO-3 až po neskorší sériovo vyrábaný transportér OT-810.

Digitálny archív Zemského archívu v Opavě

CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OPp-3t-N-Sd-Kfz-251-a-jeho-modifikacie-v-ceskoslovenskej-armade-t224556#624838Verze : 6
MOD
Diskuse
Něco k provozu československých Hkl6p:


Hrbek, J., Hrubý, V.: Provoz kolopásového obrněného transportéru, Tankista, ročník 1958 (?)
CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


CZK - OPp 3t N (Sd.Kfz.251 a jeho modifikácie v československej armáde) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OPp-3t-N-Sd-Kfz-251-a-jeho-modifikacie-v-ceskoslovenskej-armade-t224556#351403Verze : 0
MOD
K informácii : "Podľa spomienok bývalých vojakov, či pracovníkov kovošrotov sa isté počty týchto transportérov v skladoch dochovali ešte začiatkom 90.rokov 20.storočia (!)" - toto je vysoko nepravdepodobná info, najskôr sa jednalo o OT-810, osoby neznalé rozdielov si tieto vozidlá mýlia.
Jeden môj známy spomínal, že práve uloženkové OT-810 koncom 80tych rokov ťahali do VVP Lešť a následne ich aj používali ako cvičné ciele na tankovej strelnici.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OPp-3t-N-Sd-Kfz-251-a-jeho-modifikacie-v-ceskoslovenskej-armade-t224556#661176Verze : 0