Main Menu
User Menu

CZK - Motorlet M-701

Motorlet M-701

- prvý československý prúdový motor domácej konštrukcie


Vyvinutý bol v rokoch 1957 až 1960 v Závodoch Jána Švermu v Jinonicích vývojármi pod vedením Ing. Radu a Ing. Pospíšila. Obaja menovaní už predtým pracovali na vývoji motoru s označením M710 s projektovaným ťahom 850 kg. Tento motor však zostal len v štádiu projektu, pretože axiálny kompresor bol príliš citlivý na nasaté predmety.

Nový motor, označený M-701, bol preto vybavený jednostupňovým radiálnym kompresorom. Dôvodom, pre ktorý sa taký dôraz kládol na zníženú citlivosť na nasaté predmety bolo to, že motor bol určený pre prúdové cvičné lietadlo Aero L-29 Delfín určené aj pre prevádzku z nespevnených (napr. trávnatých) plôch. Ďalšími požiadavkami bolo, aby nový motor nebol náročný na údržbu, bol ľahký a úsporný. Všetky uvedené podmienky skonštruovaný motor spĺňal a tak nečudo, že hlavní konštruktéri dostali za jeho vývoj štátnu cenu Klementa Gottwalda.

Prvé pozemné skúšky motora prebehli v roku 1958, letové skúšky absolvoval namontovaný namiesto zadného streliska bombardéra Il-28. Do lietadla L-29 bol prvý krát zamontovaný v júli 1960, keď dovtedy lietal prototyp Delfínu s motorom Viper V8 Mk20 s ťahom 795 kg. Celkovo bolo v rokoch 1961 - 1992 vyrobených približne 8750 motorov M-701. Za uvedené roky sa nemenila konštrukcia motora, menil sa len jeho resurs. M701b-150 bol používaný od tretieho prototypu L-29 a mal resurs 150 hodin, M701c-150 mal resurs 250 hodin, M701c-400 400 hodin a M701c-500 mal resurs 500 hodin a celkovú životnosť 1500 hodin prevádzky.


Technický popis:

Motor M-701 mal jednostupňový odstredivý kompresor so 61 obežnými lopatkami a jednostranným vstupom vzduchu zpredu. Turbína bola axiálna, jednostupňová, upevnená letmo na zadný koniec rotoru. Vo výstupnom difúzore bol upevnený vnútorný kužel. V hornej časti vstupnej skrine bola skriňa pohonov (palivové čerpadlo, dynamo, hydraulické čerpadlo a otáčkomer). Olej bol v spodnej časti vstupnej skrine. Disk turbíny a pätky lopatiek boli chladené vzduchom. Elektrický systém pracoval s napätím 28V. Štartér bol elektrický.

Priamoprúdových spaľovacích komôr bolo spolu sedem a boli mierne natočené v smere točenia motora. Takéto šrúbovité uloženie komôr bolo zvolené s ohľadom na požiadavku konštruktérov trupu L-29 na čo možno najkratšiu možnú zástavbovú dĺžku motora. Vstupné koleno spaľovacej komory tvorilo jeden celok s plášťom kompresora. Plamence (časť spaľovacej komory, v ktorej sa vytvára zmes a prebieha spaľovanie a zmiešavanie) boli uložené v plášťoch spaľovacích komôr na troch teleskopoch. Spaľovacie komory boli navzájom prepojené prešľahovými rúrkami. Zapaľovacie sviečky boli umiestnené na druhej a šiestej komore

Zapálenie paliva pri spustení motora sa dialo vo dvoch protiľahlých komorách (spomínanej druhej a šiestej) kĺzavým elektrickým výbojom na sviečkach nízkonapäťového kondenzátorového zapaľovania. V ostatných komorách sa palivo postupne zapaľovalo prešľahovými rúrkami, ktorými boli jednotlivé spaľovacie komory vzájomne po obvode prepojené.

Palivová sústava bola duplexná čo znamená, že mala dva palivové okruhy a dve sady vstrekovacích otvorov v palivových tryskách. Prvý okruh bol označovaný ako tzv. malý plyn, pre vyššie režimy sa pripájal do činnosti druhý okruh, tzv. veľký plyn. Dôvodom pre takéto usporiadanie bolo jednoduchšie dosiahnutie stability regulácie palivovej sústavy v celom rozsahu otáčok motora.

TTD

maximálny priemer: 896 mm
výška: 928 mm
dĺžka: 2067 mm
hmotnosť suchého motora: 330 kg
kompresný pomer: 4,3 : 1
prietok vzduchu: 16,9 kg/s
ťah
- maximálny (pri 14.900 ot/min): 890 kp (8,728 kN)
- nominálny: 800 kp (7,845 kN)
- cestovný: 720 kp (7,061 kN)

spotreba paliva: 1,14 kg/kp/h
otáčky
nominálne: 14.950 ot/min
cestovné: 14.500 ot/min
max. povolené: 15.400 ot/min
voľnobeh: 5.400 ot/min

prietokové množstvo vzduchu: 16,9 kg/s


zdroje:
Křídla vlasti
http://www.leteckemotory.cz/motory/m701
Nedelka, M. a kol: Slovenský letecký slovník, Magnetpress Slovakia 1998
URL : https://www.valka.cz/CZK-Motorlet-M-701-t72119#254424Verze : 0
MOD
Rez motora.


Zdroj: Vlastný archív.

URL : https://www.valka.cz/CZK-Motorlet-M-701-t72119#397969Verze : 0
MOD
vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-Motorlet-M-701-t72119#467237Verze : 0
Jizerskohorské technické muzeum Bílý Potok pod Smrkem
2.8.2018
URL : https://www.valka.cz/CZK-Motorlet-M-701-t72119#604665Verze : 1