Main Menu
User Menu

CZK - Imitačné prostriedky dymotvorné

dymovničky DA 25, DA 60 , DA 100

Imitačné prostriedky dymotvorné


Dymovničky
Účelom dymovničiek DA je uvoľňovať v priebehu horenia dym v požadovanej farbe. V priebehu cvičenia sa tieto vlastnosti využívajú:
a) k taktickej orientácii, tj. k vytyčovaniu predného okraja vlastných alebo nepriateľských jednotiek, k vytyčovaniu rozhrania medzi jednotkami, zaujatých priestorov alebo smeru útoku, k identifikácii jednotiek apod.,
b) k topografickej orientácii, tj. k vytyčovaniu dôležitých orientačných bodov, k určovaniu svetových strán, hniezd odporu apod.,
c) k dennej signalizácii medzi menšími jednotkami, poprípade k signalizácii medzi pozemnými jednotkami a letectvom,
d) k imitovaniu požiaru techniky alebo objektov,
e) k maskovaniu menej rozmernej techniky alebo objektov,
f) k určovaniu smeru a rýchlosti prízemného vetru.
Dymovničky DA môžu slúžiť aj ako výzbroj jednotlivca, ich malé rozmery a hmotnosť umožňujú ich prepravovať vo vrecku apod.
Dymovničky DA nieje možné použiť v noci a za zníženej viditeľnosti – počas hmly, hustého dažďa alebo pri silnom snežení.


Takticko-technické údaje dymovničiek DA 25:
- priemer ............................................................ 51 mm
- výška ............................................................... 60 mm
- hmotnosť ......................................................... 110 až 160 g
- doba trvania signálu ........................................ 20 až 30 s


Dymovničky DA 100
Účelom dymovničiek DA 100 je uvoľňovať v priebehu horenia dym v požadovanej farbe. Oproti dymovničkám DA 25 majú dymovničky DA 100 približne osem krát väčší obsah dymotvornej látky, doba dymenia je štyri krát dlhšia. Použitie dymovničiek DA 100 je zhodné s dymovničkami DA 25.
Dymovničky DA 100 nieje možné použiť v noci a za zníženej viditeľnosti – počas hmly, hustého dažďa a pri silnom snežení.


Takticko-technické údaje dymovničiek DA 100:
- priemer ................................................ 100 mm
- výška ................................................... 160 mm
- hmotnosť ............................................. 900 až 1340 g
- doba trvania signálu ............................ 60 – 100 s
Hmotnosť zlože .............................0,28 kg
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-dymotvorne-t40309#154412Verze : 1
MOD
archiv
URL : https://www.valka.cz/CZK-Imitacne-prostriedky-dymotvorne-t40309#303870Verze : 0
MOD