Main Menu
User Menu

CZK - CZ 2000 Lada

     
Název:
Name:
CZ 2000 Lada
Originální název:
Original Name:
CZ 2000 Lada
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
Česká Zbrojovka Uherský Brod, Československo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,1 kg
Ráže:
Calibre:
5,45 mm, 5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,45 mm vz.74 (5,45x39), 5,56 NATO
Délka:
Length:
850 / 615 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
382 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
750-850 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
910 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Soubor zbraní, který tvoří krátká útočná puška, útočná puška a ruční kulomet. Závěr je použit z AK-74, nepředpokládala se jeho výroba, jen dovoz ze Sovětského svazu. Krátká útočná puška má délku 675/ 435 mm při délce hlavně 185 mm. Hmotnost je pak 2,6 kg a úsťová rychlost 735 m/s. Kulomet má délku 1050/ 810 mm při délce hlavně 577 mm. Hmotnost je 4,1 kg a úsťová rychlost střely pak 960 m/s.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZK-CZ-2000-Lada-t12637#459373Verze : 0
MOD
Soubor CZ 2000

Zbraně typu CZ 2000 za svoji několikaletou existenci prošly úspěšně dvěma vojskovými zkouškami.
Výrobce - Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod podrobil vojskovým zkouškám prototypy zbraní dvou
různých ráží - 5,45 mm a 5,56 mm. V následujícím článku přiblížím konstrukci, vlastnosti a zejména
bojové parametry souboru CZ 2000 ráže 5,56 mm. Tato ráže je standardní u zbraní používaných v
armádách členských států Severoatlantické aliance.

Popis zbraní

CZ 2000 je soubor tří univerzálních zbraní - dva typy krátkého samopalu a ruční kulomet, které
využívají zkušeností z řady automatických zbraní jednotlivce používaných ve výzbroji Armády ČR - 7,62mm
samopal vz. 58, 7,62mm univerzální kulomet vz. 59 a 7,65mm samopal vz. 61. Konstruktéři využili
při vývoji tohoto souboru zkušeností z výroby a používání automatických zbraní této kategorie nejen
doma, ale i ve světě.

Všechny tři zbraně se vyznačují jednoduchou konstrukcí, snadnou obsluhou, údržbou a použitelností
při teplotách od -50 do +50°C. Uvedené vlastnosti, nízká hmotnost a malý zpětný ráz činí střelbu ze
zbraní CZ 2000 velmi přesnou a pohodlnou. Hodnotu použitelnosti zvyšují také relativně malé
obrysové rozměry všech tří zbraní.

Konstrukční možnosti zbraní

Univerzálnost zbraní CZ 2000 je dána tím, že většina dílů jednotlivých zbraní je stejná, výjimku tvoří
hlaveň a příslušenství. Všechny zbraně mají sklopnou ramenní opěru a jsou konstruovány tak, aby z
nich bylo možno vést střelbu i z vozidla. Střelbu je možno vést třemi různými způsoby - jednotlivými
ranami, dávkami nebo 3 rannými dávkami za použití omezovače dávky. Způsob střelby volí střelec
pomocí přeřazovací páky, jejíž další funkcí je bezpečné zajištění zbraně proti nechtěnému spuštění
například při nárazu pažbou zbraně. Náboje jsou při střelbě podávány z dvouřadého plastového
zásobníku o kapacitě 30 ks pomocí tlačné pružiny. Ke střelbě a pohybu závěru je stejně jako u
předchozích zbraní této kategorie využito tlaku plynů vzniklých hořením prachové náplně náboje,
návrat závěru do přední polohy zajišťuje vratná pružina. Uzamčení nábojové komory je řešeno
otočným závorníkem, spoušťový mechanismus je kladívkový.

Mířenou střelbu ze zbraní CZ 2000 umožňují mechanická dioptrická mířidla - muška umístěná v
nosiči mušky na konci hlavně a nastavitelné hledí po 100 m. Umožňují velmi přesné zamíření zbraně
na cíl ve dne i v noci. Střelbu v noci a za snížené viditelnosti umožňují svítící body umístěné na
mířidlech. Účinný dostřel samopalů je 800 m a ručního kulometu 1000 m.


Konstrukce samopalů umožňuje zespodu v přední části hlavně nasazení bodáku nebo dvojnožky.
Dalším přídavným zařízením, které je možno pomocí speciálních úchytů připevnit samopal, je
podvěsný granátomet. Podle požadavku zákazníka je možno dodat samopal i se speciální lištou na
uchycení optického zaměřovače pro střelbu v noci. U ručního kulometu jsou tato lišta a dvojnožka
součástí zbraně.
URL : https://www.valka.cz/CZK-CZ-2000-Lada-t12637#42892Verze : 0
Komplet zbraní ČZ 2000 :
URL : https://www.valka.cz/CZK-CZ-2000-Lada-t12637#36531Verze : 0
Pro představu jek vypadá soubor CZ 2000
URL : https://www.valka.cz/CZK-CZ-2000-Lada-t12637#43001Verze : 0
V roce 1989 úspěšně proběhly vojskové zkoušky souboru LADA v ráži 5,45x39 a na zasedání rady obrany státu na podzim 1989 (přesné datum si bohužel nepamatuju) bylo rozhodnuto o jeho zavedení do výzbroje ČSLA, jako náhrada za Sa vz.58, Sa vz.61 a částečně za UK vz.59. Krátce na to však přišel převrat a priority armády se zcela změnily, ale to už všichni víme...
URL : https://www.valka.cz/CZK-CZ-2000-Lada-t12637#58217Verze : 0
MOD