Main Menu
User Menu

CZK - COP-65

Cvičný osvětlovací prostředek vz. 65

Cvičný osvetľovací prostriedok vz. 65 je výcviková pomôcka určená k osvetľovaniu terénu pri výcviku boja v noci, pri vytváraní rôznych situácií na taktických cvičeniach spojených s bojovými streľbami v prápore a brigáde za podmienok čo najbližších bojovým. Cvičný osvetľovací prostriedok dovoľuje pozorovanie terénu v noci podľa atmosferických podmienok do diaľky 1200 až 1600 m.
COP-65 sa odpaľuje z 95 mm odpaľovacieho zariadenia 95-OZ-66 .
Takticko-technické údaje:
- kaliber ................................................................ 95 mm
- dĺžka náboja ....................................................... 280 mm
- hmotnosť náboja ................................................ 3,80 kg
- max. výška výmetu svetlice (námer 85o) ........... 800 m
- max. diaľka výmetu svetlice (námer 45o) .......... 820 m
- svietivosť svetlice ..................................... 700 000 – 1 000 000 cd
- priemer osvetlenia časti terénu .......................... 1300 m
- priemerná rýchlosť klesania častí na padáku ..... 9 m/s
- doba horenia oneskorovačov ............................. asi 11 s
- hmotnosť hnacej náplne ..................................... asi 80 g
- hmotnosť výmetnej náplne ................................. 4 g
URL : https://www.valka.cz/CZK-COP-65-t40308#154410Verze : 0
MOD
Nazdar chlapiska, takže ja sa len pripojim obrazovými zobrazeniami daneho COP-65.


Zdroj: Vlastné
CZK - COP-65 - Tento obrazok som spravil svojim fotakom v EOD CV Nováky

Tento obrazok som spravil svojim fotakom v EOD CV Nováky
CZK - COP-65 - Základný pohľad na COP-65

Základný pohľad na COP-65
CZK - COP-65 - Zobrazenie po vystrelení v jeho maximálnej výške pri roztvarani.

Zobrazenie po vystrelení v jeho maximálnej výške pri roztvarani.
CZK - COP-65 - Kreslený pohlad konstrukcie COP-65. REZ

Kreslený pohlad konstrukcie COP-65. REZ
URL : https://www.valka.cz/CZK-COP-65-t40308#312769Verze : 0
COP-65 - jeden z prostriedkov, ktoré sme používali pri výcviku strelcov pl delostrelectva (spolu s VM-65).
CZK - COP-65 - Rez muníciou COP-65

Rez muníciou COP-65
URL : https://www.valka.cz/CZK-COP-65-t40308#312797Verze : 0
MOD