Main Menu
User Menu

CZK - BTZ-55 (buldozérové zariadenie)

Buldozérové zariadenie BTZ-55 je návesné zariadenie pre tanky. Montuje na tento účel upravené čelo korby. Je určené na hĺbenie okopov a krytov pre bojovú techniku, dokončovanie okopov budovaných pomocou trhavín, úpravy terénu, ciest, zahŕňanie kráterov a jám, zriaďovanie prejazdov cez protitankové prekážky, úpravy brehov pre vjazd techniky do vody.


Buldozérové zariadenie sa skladá :
- radlice,
- tlačného rámu,
- predsunutej opory,
- hornej páky a ovládača,
- elektrohydraulického zariadenia,
- dielov na upevnenie.


Hlavné technické údaje :
Rozmery v mm :
Dĺžka radlice : 3392
Výška radlice : 1100


Hmotnosť s náhradnými dielmi : 1450 kg
Uhol rezu radlice : 48 - 50°
Možné nastavenie zahĺbenia : 0 - 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 175 a 200 mm.


Rýchlosť :
- pracovná : 3 - 6 km/hod.
- prepravná : 40 km/hod.


Ovládanie radlice : elektrohydraulické
Čas :
- montáže na tank : 60 min.
- demontáže : 45 min.


Zdroj : Technická príprava ženijných jednotiek SVŠT Bratislava, 1988
URL : https://www.valka.cz/CZK-BTZ-55-buldozerove-zariadenie-t71357#251406Verze : 2
BTZ-55 navěšené na T-55A z výzbroje Československé lidové armády v pracovní činnosti.
CZK - BTZ-55  (buldozérové zariadenie) - (Bojová příprava)

(Bojová příprava)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BTZ-55-buldozerove-zariadenie-t71357#251492Verze : 1
MOD
T-55A východoněmecké armády při práci s BZT-55 (BTU-55), zhruba konec osmdesátých let.
CZK - BTZ-55  (buldozérové zariadenie) - (Militaertechnik)

(Militaertechnik)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BTZ-55-buldozerove-zariadenie-t71357#374200Verze : 0
MOD