Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - BM-24 (projekt 240mm raketometu)

V roku 1955 sa Konštrukte Trenčín začali vývojové práce na riešení umiestnenia 240 mm raketometu BM-24 na vozidlá Tatra 111 a Praga V3S.Zdroj : ŠTAIGL, Jan Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 - 1960, str. 67, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-BM-24-projekt-240mm-raketometu-t121806#416817Verze : 0
Reklama