Main Menu
User Menu

CZK - BK-TOPAS (100mm protitankový bezzákluzový kanón)

V roku 1959 bolo do plánu technického rozvoja vojenskej techniky zaradené riešenie umiestnenia 100 mm protitankového bezzáklzového kanóna na obrnenom transportéri TOPAS (krycí názov BK-TOPAS).


Zdroj : ŠTAIGL, Jan Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 – 1960, str. 68, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-BK-TOPAS-100mm-protitankovy-bezzakluzovy-kanon-t121809#416824Verze : 0