Main Menu
User Menu

CIS - Společenství nezávislých států (SNS)

Commonwealth of Independent States

Spoločenstvo nezávislých štátov

Содружество Независимых Государств

Voľný zväzok niektorých bývalých štátov združených v ZSSR. Vytvorené 08.12.1991.

Zakladajúci členovia: Ruská federace, Ukrajina, Bielorusko

Ďalší členovia: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzie (1993-2008), Kazachstan, Tadžikistan, Turkmenistan (do roku 2005), Uzbekistan, Kirgizsko

Pridružené štáty: Turkmenistan (od 2005)

Pozorovatelia: Islámská republika Afghánistán, Mongolsko

Bývalí členovia: Gruzie (od roku 2008)


Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/CIS-Spolecenstvi-nezavislych-statu-SNS-t230120#638803Verze : 3
MOD