Main Menu
User Menu

CHN - Type 89 (PTZ-89)

Type 89 - továrne označenie PTZ-89, 120 mm samohybný stíhač tankov. Prostriedok bol vyvinutý začiatkom 80-tych rokov 20. storočia. Prostriedok sa vyznačuje vysokou mobilitou a účinným protitankovým pôsobením. Vo výzbroji PLA je od roku 1989 viac ako 80 kusov týchto prostriedkov. Sú zaradené u jednotiek Beijing Military Region a Jinan Military Region.


História vývoja - príchodom nových technológií do oblasti pancierovania v 70-tych rokoch 20. storočia ako bol kompozitný pancier alebo reaktívny pancier sa zvýšila balistická ochrana bojových tankov (MBT), ktoré sa stali odolné voči väčšine vtedajších protitankových zbraní. Konvenčný kumulatívny náboj sa stal neúčinný voči posledným typom MBT (Leopard 2, T-72) zavádzaným do výzbroje koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov. Východiskom sa zdalo byť použitie podkaliberného náboja (APFSDS) z hladkostenných zbraní veľkých kalibrov (120-125 mm).
Čínska ľudová republika začala koncom 70-tych rokov ambiciózny program bojového tanku druhej generácie pod názvom Feng Bao ako odpoveď na Sovietsky T-72. Ako vzor jej slúžil nový nemecký tank Leopard-2. ČĽR plánovala využiť ako hlavnú výzbroj tohto tanku nemecký 120 mm kanón L44 a štandartnú muníciu NATO. Nakoľko ale rokovania neboli úspešné, pristúpila Čína k vývoju 120 mm tankového kanóna sama. V roku 1978 Čína oficiálne oznámila vývoj 120 mm hladkostenného kanóna západného štýlu. Planovala ho použiť v projekte tanku druhej generácie a v budúcom projekte samohybného stíhača tankov. Fakt, že dva systémy používajú rovnakú zbraň a muníciu zjednoduší systém logistickej podpory na bojisku. Základom vývoja bola požiadavka na prekonanie pancierovania Sovietskeho tanku T-72 podkalibernou muníciou na vzdialenosť 2000 m, čo malo zabezpečiť do budúcnosti prerazenie predného panciera ľubovoľného západného, alebo Sovietskeho tanku vyvinutého po roku 1980. Prvé tri prototypy 120 mm kanóna boli skompletizované v roku 1979. Od februára 1979 do októbra 1980 boli vykonané skúšky pri ktorých bolo vypálených okolo 1000 podkaliberných striel. Vývoj bol ukončený v roku 1981. 27. februára 1979 prototyp s označením 82-2 prekonal 204 mm pancierovú dosku pod uhlom 68° s rýchlosťou projektilu 1646 m/s. Po náročných skúškach sa do sériovej výroby dostal prototyp 82-14 ktorý dosiahol úsťovú rýchlosť podkaliberného náboja 1700 m/s, 120 mm oceľový pancier pod uhlom 68° prerazil rýchlosťou 1300 m/s a 204 mm kompozitný pancier pod uhlom 68° prerazil rýchlosťou 1411,2 m/s.
Na základe politického rozhodnutia sa ale nakoniec PLA neorientovala na západný štýl výzbroje (120 mm hladkostenný kanón) ale bol prijatý sovietsky štýl 125 mm hladkostenného kanóna z dvoch dôvodov – existencia nabíjacieho automatu a možnosť používať z tohto kanónu protitankové riadené strely. Projekt 120 mm kanóna pokračoval ako protitankový zbraňový systém, ktorý vyústil do výroby samohybného stíhača tankov Type 89.


Prototyp stíhača tankov Type 89 bol skompletovaný v roku 1984 a prvé palebné skúšky boli vykonané tiež v tomto roku. V roku 1985 pri ukážkach v testovacom zariadení Nankou (provincia Beijing) tento prostriedok podkalibernou (APFSDS) muníciou prerazil 450 mm pancierovú dosku na vzdialenosť 2000 m. Hlavné testy boli ukončené v rokoch 1987-1988, aby sa koncom roka začala sériová výroba. V roku 1989 bolo do PLA dodaných prvých 20 kusov a Type 89 bol oficiálne prijatý do výzbroje v roku 1990. Doteraz bolo vyrobených okolo 100 vozidiel.


Ďalší vývoj a výroba Type 89 v Číne je otázny. Po ukončení studenej vojny a normalizácii Čínsko-Sovietskych vzťahov je možnosť pozemnej invázie veľkého rozsahu minimálna. Podmienky vojnového konfliktu budúcnosti vyžadujú novú generáciu zbraňových systémov vyznačujúcich sa svojou vysokou mobilitou, nízkou hmotnosťou a nenápadnosťou. Éra dinosaurov studenej vojny, kam patrí aj Type 89 nemá miesto na modernom bojisku.


Použitie - stíhač tankov Type 89 je spravidla zaradený do protitankového oddielu delostreleckej brigády armádneho zboru a protitankových jednotiek tankovej divízie. V každom protitankovom oddiele je spravidla 18 ks Type 89. Túto výzbroj dopĺňajú prenosné protitankové raketové komplety.
Pravdepodobne iba dva armádne zbory PLA a ich tankové divízie používajú tento typ stíhača tankov. Ostatné divízie majú vo výzbroji 100 mm ťahaný kanón Type 73, alebo Type 86.


Popis - Type 89 je vybudovaný na pásovom podvozku Type 321, na ktorom sú postavené i iné delostrelecké prostriedky používané v PLA (napr. 152 mm samohybná húfnica Type 83, samohybný raketomet Type 89). Pohonná sústava je umiestnená v prednej časti vozidla, veža a bojové prostriedky sú umiestnené vzadu. Vodič sedí v ľavej prednej časti, strelec, veliteľ a nabíjač sú v bojovej časti. Zadné dvere sú určené na rýchle doplnenie munície.


Výzbroj - hlavnú výzbroj tvorí 120 mm hladkostenný kanón s dĺžkou 50 kalibrov s termickou ochranou a poloautomatickým nabíjacím zariadením. Zbraň dosahuje kadenciu 10 rán za minútu, vezená zásoba munície je 30 ks. Zbraň umožňuje používať podkalibernú (APFSDS), kumulatívnu (HEAT) a trieštivú (HE) muníciu. Podkaliberná munícia dosahuje úsťovú rýchlosť 1660 m/s s dostrelem do 2500 m, trieštivá munícia dosahuje úsťovú rýchlosť 960 m/s s dostrelom 9000 m.
Pomocná výzbroj pozostáva zo spriahnutého 7,62 mm guľometu s maximálnym dostrelom 1800 m a kadenciou 250 rán za minútu a 12, 7 mm protilietadlového guľometu umiestneného na veliteľskej vežičke s maximálnym dostrelom do 2000 m. Systém riadenia paľby pozostáva z optického zameriavača, prístroja na nočné videnie a laserového diaľkomera. Zbraň nemá stabilizáciu kanóna za jazdy, preto nie je možné viesť mierenú streľbu iba z miesta.


Ochrana - pancierová ochrana prostriedku je relatívne slabá (< 50 mm), čo je spôsobené max. hmotnosťou, ktrorú je schopný podvozok Type 321 zniesť. Veža je chránená predstavnými plátmi proti pôsobeniu kumulatívnych striel. Ďalšiu ochranu tvoria 4 vrhače dymových granátov na každej strane veže. Doplnkový spôsob zadymovania je tvorený vstrekovaním paliva do horúcich výfukových plynov. Prostriedok umožňuje ochranu posádky pred zbraňami hromadného ničenia a je vybavený automatickým hasiacim systémom.


Pohon - Type 89 je vybavený vodou chladeným, prepĺňaným 12 valcovým štvordobým dieselovým motorom 12150L s výkonom 520 hp. Pri bojovej hmotnosti prostriedku 31 ton umožňuje dosiahnuť rýchlosť 55 km/hod.


Takticko-technické údaje:
Obsluha: 4
Hmotnosť: 31 t
Motor: diesel 12150 L
Výkon: 382 kW
Merný výkon: 12,73 kW/t
Prevodovka: mechanická, planetová
Objem palivových nádrží: 885 l
Pásy: kovové
Pruženie: torzné tyče
Rádiostanica:
Rozmery:
- dĺžka: 6882 mm
- šírka: 3236 mm
- výška:
- svetlá výška: 450 mm
Dojazd: 450 km
Rýchlosť: max. 55 km/hod
Hĺbka brodenia: 1,3 m
Bočný náklon: 40°
Stúpanie: 60°
Výzbroj:
- 120 mm kanón s hladkou hlavňou, nestabilizovaný
- 7,62 mm spriahnutý guľomet
- 7,62 mm guľomet u vodiča
- 12,7 mm protilietadlový guľomet
Námer: -8° ~ 18°
Systém riadenia paľby: manuálne pomocou optického zameriavača, prístroja nočného videnia a laserového diaľkomeru
URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-89-PTZ-89-t38467#145763Verze : 0
MOD
foto
CHN - Type 89 (PTZ-89) -


URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-89-PTZ-89-t38467#145764Verze : 0
MOD
120 mm stíhač tankov Type 89
CHN - Type 89 (PTZ-89) - 120 mm stíhač tankov Type 89

120 mm stíhač tankov Type 89
CHN - Type 89 (PTZ-89) - 120 mm stíhač tankov Type 89

120 mm stíhač tankov Type 89
CHN - Type 89 (PTZ-89) - 120 mm stíhač tankov Type 89

120 mm stíhač tankov Type 89
CHN - Type 89 (PTZ-89) - 120 mm stíhač tankov Type 89

120 mm stíhač tankov Type 89
URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-89-PTZ-89-t38467#151347Verze : 0
MOD
Příkop: 2,7 m
Stěna:0,7m
Motor s převodovkou je umístěn v pravé přední části korby.
Osazený kanón je oficielně značen jako L 120mm L/68 (Cn) M 1979.


Zdroj:
výrobce podnik 447
https://kr.blog.yahoo.com/shinecommerce/MYBLOG
https://www.china-defense-mashup.com/?page_id=5292

CHN - Type 89 (PTZ-89) -


CHN - Type 89 (PTZ-89) -


CHN - Type 89 (PTZ-89) -


CHN - Type 89 (PTZ-89) -


URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-89-PTZ-89-t38467#381567Verze : 0
foto
CHN - Type 89 (PTZ-89) -


URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-89-PTZ-89-t38467#381568Verze : 0