Main Menu
User Menu

CHN - Type 730 (30 mm kanón)

CIWS

Type 730 - zbraňový systém blízkeho dosahu (CLOSE-IN WEAPON SYSTEM - CIWS)
Je určený na ochranu hladinových plavidiel proti malorozmerným (bodovým) cieľom, ako sú prilietajúce protilodné strely, ktoré prenikli inými obrannými prostriedkami.
Použitý je na čínskych raketových torpédoborcoch nasledujúcich tried:
- Type 052B
- Type 052C
- Type 051C
Systém je tiež základom pozemného hybridného systému LD-2000.
Systém bol vyvinutý ako náhrada 37 mm PLdvK Type 76A.


Type 730 pozostáva zo 7-hlavňového 30 mm kanóna, ovládacieho mechanizmu, systému dodávky munície a nabíjania a systému riadenia paľby. Kanón je plne automatický. K dispozícii má dva druhy munície, pričom z každého druhu je v zásobníkoch 500 nábojov. Jeden zásobník je spravidla plnený protipancierovou muníciou (APDS), druhý zásobník obsahuje trieštivú muníciu (HE). Kanón je napájaný z externého napájacieho zdroja. Max. kadenciu dosahuje cca 4600-5800 nábojov/min, max. dostrel je cca 3000 m, ale spravidla pôsobí na vzdialenosť 1000 - 1500 m.


Systém riadenia paľby pozostáva zo streleckého rádiolokátora TR47C a elektro-optického zameriavača. Elektro-optický zameriacač pozostáva z TV vyhľadávacej kamery, infračervenej vyhľadávacej kamery a laserového diaľkomera. Celý systém je umiestnený na streche veže. Dosah elektrooptickéo systému je 5-6 km, rádiolokátor umožňuje zameranie a sledovanie cieľov s efektívnou odraznou plochou 0,1 m2 na vzdialenosť 8 km.


Takticko-technické údaje:
Kaliber: 30 mm
Počet hlavní: 7
Kadencia: 4600-5800 ran/min
Max. diaľka streľby: 3000 m
Odmer: 360°
Počet nábojov: 1000 (APDS, HE)
URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-730-30-mm-kanon-t39300#148928Verze : 0
MOD
V činnosti
URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-730-30-mm-kanon-t39300#148933Verze : 0
MOD