Main Menu
User Menu

C.10. Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení
URL : https://www.valka.cz/C-10-Utvar-rychleho-nasazeni-t94549#353548Verze : 0
Vedení útvaru:
URL : https://www.valka.cz/C-10-Utvar-rychleho-nasazeni-t94549#353549Verze : 0
Vznik:Útvar vznikl v roce 1981 v rámci jednotného Sboru národní bezpečnosti, jako opatření proti stále častějším únosům letadel v ČSSR i ve světě.
URL : https://www.valka.cz/C-10-Utvar-rychleho-nasazeni-t94549#353550Verze : 0
Historie:Od svého vzniku v roce 1981 byl až do roku 1989 Útvar různými administrativními částmi SNB.
URL : https://www.valka.cz/C-10-Utvar-rychleho-nasazeni-t94549#353551Verze : 0
Vnitřní organizace:Útvar je přímo podřízen policejnímu prezidentovi.


Jedná se o útvar s působností na celém území republiky.


O vysílaní útvaru rozhoduje policejní prezident se souhlasem ministra vnitra.


- 3 sekce:
--- rychlého nasazení:
------ specialisté
------ pyrotechnici
------ výcviková skupina
--- speciálních služeb:
------ odstřelovači
------ spojaři
------ dokumentaristé
------ vyjednavači
------ řidiči
--- administrativně-logistická:
------ sekretariát
------ právník
------ personální
------ organizační a materiálová skupina
URL : https://www.valka.cz/C-10-Utvar-rychleho-nasazeni-t94549#353552Verze : 0
Základní úkoly:Hlavní náplň činnosti Útvaru rychlého nasazení vystihuje nejlépe citace z oficiálních stránek Policie České republiky:


Citace :

V souladu s vymezenou působností provádí útvar služební zákroky proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení.
URL : https://www.valka.cz/C-10-Utvar-rychleho-nasazeni-t94549#353553Verze : 0
Logo:
URL : https://www.valka.cz/C-10-Utvar-rychleho-nasazeni-t94549#353554Verze : 0