Main Menu
User Menu

Bystrický, Jozef a kol.

Ozbrojené síly Slovenskej republiky

     
Název knihy:
Name of the book:
Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť 1918-2005
Autor:
Author:
BYSTRICKÝ, Jozef – ČAPLOVIČ, Miloslav – PURDEK, Imrich – ŠTAIGL, Jan
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Magnet Press Slovakia
Rok vydání:
Year of Publication:
2005
Počet stran :
Pages:
206
ISBN10:
ISBN10:
80-89169-07-4
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
-
Anotace:
Anotation:
Publikácia kolektívu autorov vojenských historikov podáva čitateľsky príťažlivou a súčasne presvedčivou formou ucelený pohľad na vojenské dejiny Slovenska 20. storočia. Na súčasnosť i minulosť, v ktorej sa za celé obdobie od roku 1918 armáda prispôsobovala meniacemu sa bezpečnostnému prostrediu až sa zmenila do podoby, akú nadobudla v roku vzniku publikácie. Kniha vyšla v historicky významnom a pre Ozbrojené sily SR a ich Generálny štáb prelomovom období, a to rok po vstupe Slovenskej republiky do Svereoatlantickej aliancie a po jej integrácii do Európskej únie.
V období, v ktorom po rokoch transformácie Armády SR, reformy rezortu obrany, reorganizácií ministerstva obrany a ďalších reštrukturalizácií celý proces vyústil do definitívnej pre-meny Ozbrojených síl SR pozastavením výkonu povinnej vojenskej služby na sily plne profe-sionalizované.
Recenze:
Review:
Rozsáhlá velkoformátová publikace je věnována dosti svéráznému výběru epizod (česko)slovenského vojenství ve 20. století. Knihu tvoří celkem šest kapitol řazených chronologicky. První část se zabývá meziválečným Československem, druhá protinacistickým odbojem, následné tři poválečným Československem až do rozdělení a poslední pak Slovenskou republikou. Publikace téměř nezahrnuje problematiku československých legií a zcela programově se vyhýbá popisu vojenských dějin první Slovenské republiky. Kniha je však nadstandardně vybavena více než 500 černobílými a barevnými fotografiemi, přičemž z nich několik desítek tvoří fotografie slovenských generálů.
URL : https://www.valka.cz/Bystricky-Jozef-a-kol-t78118#287864Verze : 1
MOD