Main Menu
User Menu

Butko, František

     
Příjmení:
Surname:
Butko
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Butko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.03.1953 Hrabové /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. armádneho zboru (1997-1999)
náčelník Štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu (1999-2002)
pridelenec obrany na slovenskom veľvyslanectve vo Francúzsku (2003-2007)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Butko-Frantisek-t84258#407677Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Butko
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Butko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1999 Kurz anglického jazyka, Borden
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1972 Vojenské gymnázium J. Žižku, Opava
DD.MM.1972-DD.MM.1976 Vojenská vysoká škola, Vyškov
DD.09.1982-DD.07.1985 Vojenská akadémia A. Zápotockého, postgraduálne štúdium, Brno
DD.09.1995-DD.07.1996 Akadémia obrany, Paríž
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.07.1976 poručík
01.11.1978 nadporučík
01.10.1981 kapitán
01.10.1984 major
01.10.1988 podplukovník
01.05.1994 plukovník
DD.07.1996 plukovník gšt.
20.08.1998 generálmajor
31.12.2009 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1997-DD.01.2000 Velitel : 2. armádní sbor
01.06.2002-01.08.2003 Velitel : Velitelství posádky Bratislava
DD.MM.1986-DD.MM.RRRR Velitel : 62. motostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1976-DD.MM.RRRR veliteľ motostreleckej roty, 62. motostrelecký pluk
DD.10.1985-DD.MM.1986 náčelník štábu 20. tankového pluku
DD.MM.1986-DD.MM.RRRR veliteľ 62. motostreleckého pluku
DD.09.1990-DD.MM.1992 zástupca veliteľa 3. motostreleckej divízie
DD.07.1996-03.09.1997 náčelník operačnej správy štábu operačného plánovania GŠ ASR
03.09.1997-DD.MM.2000 veliteľ 2. armádneho zboru
DD.01.2000-DD.05.2002 náčelník štábu perosonálneho manažmentu GŠ OSSR
DD.05.2002-DD.MM.2002 veliteľ vojenskej posádky Bratislava
DD.08.2003-DD.MM.2007 pridelenec obrany na veľvyslanectve SR vo Francúzku
DD.09.2007-DD.MM.2013 vyčlenený pre Vojenskú spravodajskú službu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1981

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1986

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1988

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

DD.MM.1990

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2005

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2007

Medaile vojenské zpravodajské služby - 3. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 3rd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 3. stupeň
-

DD.MM.2007

Národní řád za zásluhy 3. třída
National Order of Merit 3rd Class
Ordre national du Mérite Commandeur
-

DD.MM.2008

Medaile vojenské zpravodajské služby - 1. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 1st Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 1. stupeň
-

DD.MM.2008

Medaile vojenské zpravodajské služby - 2. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 2nd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 2. stupeň
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2008

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wade
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Butko-Frantisek-t84258#407685Verze : 1
MOD