Main Menu
User Menu

Bučka, Peter

     
Příjmení:
Surname:
Bučka
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Bučka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.09.1954 Nitra /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.01.2022 Devín ? /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby (1998-1999)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- poradca ministra obrany SR (2000)
- vedúci Služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR (RRRR-RRRR)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
wade
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
plus.noviny.sk
URL : https://www.valka.cz/Bucka-Peter-t84247#407691Verze : 7
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Peter
Jméno:
Given Name:
Bučka
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Bučka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1970-DD.MM.1974 gymnázium, Nitra /
DD.MM.1976-DD.MM.1981 Vysoká škola ekonomická, Bratislava /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1975-DD.MM.1976 Ročná dôstojnícka škola v 103. tankovom pluku
DD.08.1978-DD.07.1981 Vojenská politická akadémia K. Gottwalda, Bratislava
DD.MM.1996-DD.MM.1997 Vyšší akademický kurz Generálneho štábu, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.08.1976 podporučík
01.05.1979 poručík
01.05.1981 nadporučík
01.05.1984 kapitán
01.05.1987 major
01.05.1991 podplukovník
01.09.1995 plukovník gšt.
01.09.1999 generálmajor
05.12.2002 generálmajor
31.12.2002 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.11.1998-31.12.1999 Velitel : Vojenská zpravodajská služba

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1976-DD.MM.1978 veliteľ tankovej čaty, 15. tankový pluk
DD.MM.1984-DD.MM.1986 spravodajské úlohy pod krytím funkcie diplomata Federálneho ministerstva zahraničných vecí
DD.MM.1986-DD.MM.1992 Spravodajská správa
DD.MM.1993-DD.MM.1995 riaditeľ odboru Vojenskej spravodajskej služby
DD.MM.1996-DD.MM.1997 zástupca riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby
DD.MM.2001-DD.MM.2002 riaditeľ odboru Vojenskej spravodajskej služby
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1982

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1983

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.2000

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2000

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2001

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2002

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.2000-DD.MM.2000 poradca ministra obrany SR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vedúci služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR
Zdroje:
Sources:
wade
www.economy.gov.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Bucka-Peter-t84247#410112Verze : 2
MOD
Peter Bučka sa narodil 24.09.1954 v Nitre. V roku 1974 zmaturoval na nitrianskom gymnáziu a v apríli 1975 nastúpil na základnú vojenskú službu ku 14. prieskumnému práporu v Prešove. Po skončení základného výcviku bol vybraný na zaradenie do štruktúr Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády (GŠ ČSĽA). V septembri 1975 nastúpil na Ročnú dôstojnícku školu - tankový smer, organizovanou 103. tankovým plukom v Humennom. Po skončení školy bol 31.08.1976 povýšený do hodnosti podporučíka a od 01.09.1976 prijatý do služobného pomeru za vojaka z povolania.


V rokoch 1976-1978 pôsobil vo funkcii veliteľa čaty a predsedu Socialistického zväzu mládeže 15. tankového pluku v Martine. V auguste 1978 začal študovať na Vysokej vojenskej politickej škole Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda Bratislave. Zároveň v rokoch 1976 - 1981 diaľkovo študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.


Po skončení štúdia bol zaradený do priamej podriadenosti náčelníka Spravodajskej správy GŠ ČSĽA a absolvoval dvojročné postgraduálne vzdelávanie spravodajského zamerania v Prahe. V rokoch 1983 - 1986 pôsobil v rámci Federálneho ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky, kde okrem iného, plnil spravodajské úlohy pod krytím funkcie československého diplomata.


Od roku 1986 pracoval vo výkonných a riadiacich funkciách, takzvanej zakrytej časti Spravodajskej správy. Po vzniku Slovenskej republiky pokračoval v služobnom pomere v novovzniknutej republike. V rokoch 1993 - 1995 pôsobil na Spravodajskej správe Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky v Trenčíne. V roku 1995 bol ustanovený do funkcie riaditeľa odboru a od roku 1996 do funkcie zástupcu riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Bratislave.


V rokoch 1996 - 1997 absolvoval Vyšší akademický kurz Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Od novembra 1998 do 31.12.1999 bol vymenovaný za riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby. Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ho 01.09.1999 vymenoval do hodnosti generálmajora.


Od roku 2000 sa na krátky čas stal poradcom minstra obrany pre spravodajské služby. neskôr po tzv. hĺbkovej legalizácii v civilnej organizácii plnil spravodajské úlohy pre Vojenskú spravodajskú službu. V súvislosti zo zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách Slovenskej republiky ho 05.12.2002 prezident SR Rudolf Schuster vymenoval do druhej generálskej hodnosti generálmajor. Zo služobného pomeru bol Peter Bučka prepustený ku 31.12.2002.


V utorok 25.01.2022 popoludní bolo nájdené náhodným okoloidúcim telo Petra Bučku v oblasti Anjelskej pláže neďaleko areálu kameňolomu Slovenského vodohospodárskeho podniku pri bratislavskej mestskej časti Devín (približná oblasť nálezu tela 48°09'16.31"N 17°00'50.03"E). Podľa portálu noviny.sk Peter Bučka visel na strome so zaviazanými rukami. Jeho smrť vyšetruje ako úkladnú vraždu Národná kriminálna agentúra Slovenskej republiky.Stanová, M.; Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
domov.sme.sk
www.tvnoviny.sk
URL : https://www.valka.cz/Bucka-Peter-t84247#688441Verze : 4
MOD
.
Bučka, Peter - Peter Bučka v civilnom oblečení

Peter Bučka v civilnom oblečení
URL : https://www.valka.cz/Bucka-Peter-t84247#468627Verze : 3
MOD
Diskuse
Našu tabuľku Petra Bučku už zobrazili aj v správach TV Markíza - www.tvnoviny.sk a na TV JOJ - plus.noviny.sk.
URL : https://www.valka.cz/Bucka-Peter-t84247#688445Verze : 1
MOD