Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Bc. Dalibor Mička

Bc. Dalibor Mička

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 0
Z toho faktografických příspěvků : 0
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem

  Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem.
  Cílem této práce je podat čtenáři přehled o nejvýznamnějších faktorech, které ovlivnily vztahy mezi Indií a Pákistánem. Je pojednáno o období koloniální Britské Indie i o důsledcích jejího rozpadu. Jsou analyzovány nejzávažnější indicko-pákistánské konflikty a jejich dopad na vzájemné vztahy. Osvětleny jsou rovněž kořeny nevraživosti mezi hinduisty a muslimy v indicko-pákistánském kontextu. Po analýze příčin a důsledků rozpadu Pákistánu se poslední část této práce věnuje vzájemné indicko-pákistánské spolupráci, jakož i úloze jaderných zbraní s přihlédnutím k aktuálním problémům obou zemí.

  12.237
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy

  Pokračování práce Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem.

  18.752
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Úvod

  Povaha vztahů mezi Indií a Pákistánem se začala formovat dávno předtím, než tyto dva nezávislé státy vůbec existovaly, neboť ve velmi nadneseném duchu můžeme prohlásit, že vztah mezi Indií a Pákistánem je dán rozporem mezi hinduismem a islámem, jakožto zástupci největšího množství přívrženců v té které zemi.

  14.526
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 1. Britský rádž

  Pokračování práce Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem. Britský rádž.
  Anglie šestnáctého století byla plná touhy po nových objevech, po pokroku a po příležitostech, které by umožnily její další rozvoj. Významným popudem k rozšiřování svého panství a prosazování svých zájmů v odlehlejších částech světa byla pro Angličany porážka španělského loďstva r. 1588, která byla pro Angličany zlomovým okamžikem. Do té doby byli Angličané nuceni využívat služeb Španělů, Portugalců a Nizozemců jakožto prostředníků k obchodu s Dálným východem, neboť právě ti drželi kontrolu nad vodními cestami v Indickém oceánu.

  26.176
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 2. Nezávislost: problémy nekončí

  Pokračování práce Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem. Nezávislost: problémy nekončí.
  Dnem nezávislosti, 15. srpna 1947, se Indie a Pákistán staly dominii Velké Británie. Osoba britského monarchy, zastupovaná generálním guvernérem s titulem „místokrál“, se tak stala formální hlavou státu, která byla pouze „historickým pojítkem“ s bývalou kolonií, avšak již bez titulu „císař indický“. Dne 26. ledna 1950 byla Ústavodárným shromážděním přijata ústava, kterádala vznik suverénní a demokratické Indické republice, rovnoprávnému členu Commonwealthu.

  22.570
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 3. Pákistánské schizma

  Pokračování práce Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem. Pákistánské schizma.
  Ač se může zdát, že Pákistán byl vždy pod vládou pevné ruky vojenského diktátora jednotný ve svém boji za lepší postavení na mezinárodní scéně, opak je pravdou. Prakticky od samého zrodu tohoto státu se Pákistán potýkal s mnoha problémy, avšak autoritativní pákistánští vůdcové byli toho přesvědčení, že těmto problémům lze úspěšně vzdorovat silou. Nehovoříme zde o ekonomických problémech, ač i těch měl Pákistán dost.

  24.665
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 4. Cestou války i spolupráce

  Pokračování práce Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem. Cestou války i spolupráce.
  Vztahy mezi Pákistánem a Indií od bangladéšské války prošly a procházejí dynamickým vývojem: od bodu mrazu až po víceméně neutrální úroveň. Pochopitelně během tohoto vývoje zaznamenaly i několik úspěchů ale i výkyvů, a to do negativní sféry.

  19.794
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Literatura

  Pokračování práce Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem. Literatura.

  53.963
 • Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Závěr

  Pokračování práce Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem. Závěr.
  Kořeny současné podoby indicko-pákistánských vztahů nelze hledat pouze v období existence Indie a Pákistánu jako takových, nýbrž je nutné zaměřit se na dobu, která jejich samotnému vzniku dlouho předcházela.

  25.731

Medaile a vyznamenání


& bar (3)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (46)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz