Main Menu
User Menu

BEL - Breendonk

     
Název:
Name:
Breendonk
Další názvy:
Other Names:
Auffanglager Breendonk
Určení:
Camp Purpose:
tranzitní tábor
Doba existence:
Operational (since - to):
DD.09.1940-DD.08.1944
Odhadovaný celkový počet vězňů:
Estimated Total Number of Prisoners:
3500
Odhadovaný počet obětí:
Estimated Casualty Toll:
300
Stát odpovědný za existenci:
State Responsible for Camp Founding:
Německá říše
Nadřízený stupeň:
Upper Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pobočky:
Subsidiaries of Camp:
-
Velitelé:
Commanders:
20.09.1940-DD.11.1943 Schmitt, Philipp Johann-Adolf (SS Sturmbannführer)
DD.11.1943-DD.08.1944 Schönwetter, Karl (SS Sturmbannführer)
Stát, kde se tábor nachází:
Camp Location (State):
Belgie
Obec:
Camp Location (Town, Village):
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°03'23.00"N 4°20'29.00"E
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.gedenkstaettenforum.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Breendonk
https://www.breendonk.be
URL : https://www.valka.cz/BEL-Breendonk-t19437#599357Verze : 3
MOD
Tábor Breendonk v Belgii


Pevnost Breendonk se nachází blízko starodávné cesty spojující Brusel a Antverpy.


Zřejmě je to jediný koncentrační tábor, který zůstal úplně nepoškozen, protože ve své první, té lepší, fázi působil jako betonová vojenská pevnost s ubikacemi. Po obsazení Belgie se však pro německou okupační správu stal tzv. "čekacím táborem" (Auffangslager), který byl navržen tak, aby zde shromáždil židovské obyvatlestvo a politické vězně před jejich samotným přesunem do Německa.


První "obyvatelé" přijeli v září roku 1940. V počátcích byly samotné podmínky v táboře velmi těžké, nicméně stále ještě takové, ve kterých se dalo velmi dobře přežít. Ale poté, co Německo vpadlo do Ruska (Červen 1941), německé stráže z řad SS byli nahrazeny belgickými SS a režim v táboře se tak během okamžiku stal nelidským.


Nedostatek potravin se stal tak závažným, že se spousta vězňů snažila jíst trávu, popř. jiné rostliny. Velmi se rozšířily popravy pověšením a zastřelením. Mezi nejkrutější strážce patřily Wijss, De Bodt a Pellemans.


Vězni žili v nelidských podmínkách v betonových bunkrech, které byly studené a plné plísní. Navíc k tomu nacisté poskytovali 1 sanitární balíček pouze na 20 osob.


Později v důsledku nárůstu vězněných byli ještě samotnými vězni vybudovány dřevěné ubikace. Celkem bylo v Breendonku uvězněno 3500 vězňů, ale číslo v jednom okamžiku nikdy nepřesáhlo 600. Samotný režim tábora byl mnohem horší než v Německu. Podle nejnovějších výzkumů bylo v Breendonku zabito v průběhu války zhruba 300 lidí.


Breendonk byl evakuován 6. května 1944 a všichni vězňové přemístěni do Německa. V průběhu dalších dní byli příslušníci odporu a partizáni uvězněni do těchto vyprázdněných kobek. Nakonec byl již úplně tábor uzavřen 30. srpna a všichni vězni převezeni do Vught v Hollandsku a později do Německa. Spojenecké jednotky dosáhly Breendonku v 3. září 1944. Tábor však již byl úplně prázdný.


Pevnost Breendonk byla přeměněna na Národní památník v roce 1947. Můžete ji nalézt nedaleko od vesničky Willebroek, zhruba 30km od Bruselu.


http://www.breendonk.be
URL : https://www.valka.cz/BEL-Breendonk-t19437#72411Verze : 0