Main Menu
User Menu

Argentina

Argentina

Český název:
Czech name:
Argentina
Originální název:
Original name:
Republica Argentina
Anglický název:
English name:
Argentina
Hlavní město:
Capital:
Buenos Aires
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
23 proovincií / 23 provinces
Úřední jazyk:
Languages:
španělština / Spanish
Měna:
Currency:
argentinské peso (ARS)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Argentinská armáda, námořnictvo Argentinské republiky, Argentinské letectvo / Argentine Army, Navy of the Argentine Republic, Argentine Air Force
Mezinárodní organizace:
International organizations :
AfDB (nonregional members), Australia Group, BCIE, BIS, CAN (associate), FAO, G-15, G-20, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, NSG, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, Union Latina (pozorovatel / observer), UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area :
(km2)
3 761 274
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Cerro Aconcagua (6 960 m)
nejnižší bod / lowest point - Laguna del Carbon (-105 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Jih jižní Ameriky / Southern South America
Sousední státy:
Neighbours:
Bolívie, Brazílie, Chile, Paraguay, Uruguay / Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay
Vznik:
Independence:
9.7.1816
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 40 482 000
Národnostní složení:
Ethnic groups :
97% bílí / white
míšenci / mestizo
indiáni / Amerindian
3% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
92% římskokatolické / Roman Catholic
2% protestanti / Protestant
2% Židé / Jewish
4% ostatní / other
ISO: ARG
Internetová doména:
Internet country code :
.ar
Časové pásmo :
Time zone :
-3
Poznámka:
Note:
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Argentina-t80490#294967Verze : 0
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Argentina-t80490#644362Verze : 0
MOD