Main Menu
User Menu

Alexander VI.

Alexander VI.


* 1431
† 1503
pontifikát: 1492-1503
vl. jméno: Rodrigo Borgia
URL : https://www.valka.cz/Alexander-VI-t22138#84003Verze : 0
MOD
Budoucí papež pocházel zrodů Borgiů a jeho církevní kariéru odstartoval strýc Alfonso, známý spíše jako papež Kalixtus III. Ten zahájil nové období nepotismu v rámci papežské kurie, neboť krátce po svém zvolení jmenoval jednoho za svých synovců knížetem spoletským a druhé dva pak kardinály, přičemž jedním z nich je právě Rodrigo de Borgie (Alexandr VI.). Nový kardinál se rozhodně mohl pyšnit víc bohatstvím než kněžskou morálkou, ještě před rokem 1474 se mu z různých žen narodily tři děti, pak veřejně navázal vztah s Vanozzou de Cattanei, která mu porodila čtyři děti. Kromě svých milostných avantýr však proslul jako schopný diplomat a celkem pět papežů využívalo jeho schopností ve funkci mimořádného papežského legáta v různých evropských zemích.


V srpnu 1492 se mu podařilo získat na svou stranu většinu konkláve, která ho zvolila papežem. Itálie byla v té době zmítaná spory mezi jednotlivými městskými státy, jejími hegemony se snažily stát jak neapolští, tak francouzský král. Papež Alexandr VI. Dokázal mezi těmito silami obratně balancovat, nejprve podporoval neapolskou dominaci, ale po vpádu francouzského krále Karla VIII. se s ním dočasně spojil, ale potají připravil protifrancouzskou koalici, která donutila Francouze z Itálie odejít. Tato obratnost mu vynesla v celé zemi velkou prestiž, kterou neváhal obratně využít ke zvýšení papežské moci i rodinného majetku.


Alexandrovi VI. se podařilo zreformovat soudnictví a zvýšit moc papežského státu, zároveň však zavedl důslednou cenzuru a neváhal likvidovat své politické oponenty. Papežský dvůr se stal azylem pro mnoho umělců, papež financoval čilý stavební ruch v Římě a dal přestavět opevnění sídelního Andělského hradu. Účinně také zasahoval jako mezinárodní arbitr, díky jeho zprostředkování došlo k dohodě mezi Portugalskem a Španělskem při formálním rozdělení světa (tzv. tordesillaská smlouva - 1494). Pokud by byl Alexandr VI. světským vládcem, patřil by mezi nejvýznamnější panovníky, neboť plně stabilizoval Vatikán a získal mu rozhodující postavení mezi expandujícími sousedy. Také jeho chování vůči potomkům bylo příkladné – snažil se je co nejlépe zabezpečit, ať vytvářením samotných panství nebo výhodnými sňatky. Protože však tyto kroky činil jako nejvyšší církevní hodnostář, dostával se do rozporu s etickými pravidly katolické církve a jeho pontifikát je považován za jeden z největších úpadků papežství.
URL : https://www.valka.cz/Alexander-VI-t22138#84115Verze : 0