Main Menu
User Menu

Alexander III.

     
Příjmení:
Surname:
Alexandr III.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Orlando (Roland) Bandinelli
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doktor práv
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
papež
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1105 Siena
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.08.1181 Civita Castellana
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
papež
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
položil základní kámen katedrály Notre-Dame de Paris
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Alexander_III
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alexander-III-t29405#362980Verze : 0
MOD
Papež Alexander III.- pontifikát: 1159 - 1181
- zemřel : 30. 8. 1181
- vlastním jménem: Rolando Bandinelli ze SienyNástup kardinála Bandinelliho na papežský stolec provázel konflikt uvnitř cíkve, kdy část kardinálů zvolila za papeže kardinála Octaviána jako Viktora IV. Na stranu vzdoropapeže se na kocilu v Pavii roku 1160 postavil i císař Fridrich I. Barbarossa, který si osoboval právo být rozhodčím v církevních záležitostech. Alexander III. se proto uchýlil pod ochranu francouzského krále a s jeho pomocí vstoupil v listopadu 1165 do Říma jako vítěz.


Po smrti Viktora IV. byl zvolen nový vzdoropapež Paschal III., který se s podporou Fridricha I. Barbarossy posadil na svatopeterský stolec v roce 1166. Alexander III. odešel do Beneventa a odtud řídil ve spojení s ligou lombardských měst válku proti císaři a vzdoropapeži, které již dříve uvrhl do klatby. V roce 1176 přiměla porážka od ligy lombardských měst císaře k jednání. Výsledkem byl mír, uzavřený v Benátkách roku 1177, kterým císař uznal Alexandra III. za papeže výměnou za arušení klatby a současně se zavázal nezasahovat do záležitostí církve a přenechat tuto pravomoc výhradně papeži.


Alexander III. poté roku 1179 na Lateránském koncilu prosadil volbu papeže dvoutřetinovou většinou kardinálů, což se osvědčilo a uplatňuje se dodnes.


Papež Alexander III. zemřel 30. srpna 1181 a je pohřben v bazilice sv. Jana v Římě.
URL : https://www.valka.cz/Alexander-III-t29405#104515Verze : 0