Main Menu
User Menu
Keltské oppidum, zmiňuje se o něm G. I. Caesar ve svém díle De Bello Gallico (Zápisky o válce galské). Zde definitivně porazil galského vojevůdce Vercingetorixe roku 52 př. n. l. Hradba tzv. Murus Gallicus.


Zdroj:


Přednášky - Čižmářová - Archeologie českých zemí - doba laténská.
URL : https://www.valka.cz/Alesia-t78134#287934Verze : 0