Main Menu
User Menu

Albrechtice

místní část Sušice, okr.Klatovy

     
Název:
Name:
Albrechtice
Originální název:
Original Name:
Albrechtice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Sušice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°11'58.467"N 13°33'59.226"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Albrechtice-t63710#300933Verze : 0
V katastru obce se nachází hradiště, které je datované zhruba do poloviny 1. tisíciletí př. n. l. do pozdně halštatského (HD) až časně laténského (LTA) období.
V mladších obdobích jeho existence bylo využíváno jako útočiště, jsou zde doklady přítomnosti keltského obyvatelstva ve 2. a 1. století př. n. l., rovněž zde bylo doloženo osídlení v době římské a v ranném středověku.
Jedná se o jedno s nejvýše vybudovaných hradišť, o rozloze cca 3 ha, v Čechách (je na vrcholové partii hory Sedlo u Sušice - 902 m. n. m.). Opevnění, které má tvar nepravidelného mnohoúhelníku, zde zaujímá dva nestejně vysoké vrcholy a sedlo mezi nimi. Celý areál je chráněn prudkými srázy. Hradiště měří v delší ose asi 400 metrů a v příčných osách je to v rozmezích od 32 do 114 metrů. Základem opevnění jsou skalní stěny, bloky a srázy. Ty jsou pak propojeny mohutnými kamenitými valy, kterou jsou místy široké až kolem 13 metrů, z vnější strany jsou pak až 10 metrů vysoké. Opevnění přesahuje v celkové délce 900 metrů. Jako strážní výspy pak bývají interpretovány na jižní a JZ straně výrazné přírodní skalní věžovité útvary. Fortifikace nebyla zkoumána, ale i přesto se dá předpokládat, že konstrukce hradby byla z nasucho kladených kamenů a měla měla vnitřní dřevěnou konstrukci. Příčnými sedly je hradiště rozděleno na 4 části, mírně patrnéi je i umělé příčné opevnění v podobě kameného valu. Vstup byl původně ulicovitou branou v JV výběžku.
Byly zde provedeny jen drobné archeologické výzkumy, pod vedením B. Dubského v letech 1930 až 1932, L. Franz a C. Streitová zde pak výzkum provedli roku 1934, v letech 1953 až 1955 zde vedl výzkum J. Břeně. Byly zjištěny 4 fáze osídlení areálu. Mezi nálezy se kromě keramiky řadí i bronzové obloukové držadlo. Z pozdějších dob bylo nalezeno přímo za torzem fortifikace obydlí, které se však nedá přesně datovat, v té době už opevnění nebylo v nejlepším stavu a nebylo o něj pečováno, nicméně stále bylo jistým zdrojem bezpečí.


Literatura:


Čtverák, V. – Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L., Encyklopedie Hradišť v Čechách. Praha, 2003. ISBN 80-7277-173-6.
URL : https://www.valka.cz/Albrechtice-t63710#227304Verze : 0