Main Menu
User Menu

Adači, Aizó

Aizo Adachi

足立愛蔵

     
Příjmení:
Surname:
Adači
Jméno:
Given Name:
Aizó
Jméno v originále:
Original Name:
足立愛蔵 / あだち・あいぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.05.1863 ?, prefektura Tokušima /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.01.1932 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 3. brigáda polního dělostřelectva
velitel: Pevnost Port Arthur
velitel: Pevnost ostrova Penghu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
náčelník štábu: 9. divize
náčelník štábu: Taiwanská armáda
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
sakurataro.org;
URL : https://www.valka.cz/Adaci-Aizo-t180224#528822Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Adači
Jméno:
Given Name:
Aizó
Jméno v originále:
Original Name:
足立愛蔵 / あだち・あいぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.02.1881-24.12.1883 Vojenská akadémia
27.11.1888-28.11.1891 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.12.1883 podporučík
27.04.1887 poručík
22.11.1889 kapitán
09.02.1895 major
27.12.1899 podplukovník
19.12.1902 plukovník
14.01.1909 generálmajor
11.05.1914 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.01.1909-03.08.1912 Velitel : Pevnost Pescadores
21.01.1916-18.08.1916 Velitel : Pevnost Port Arthur

Ručně vyplněné položky:
25.11.1889-DD.MM.RRRR 3. pluk polného delostrelectva
07.12.1892-DD.MM.RRRR štábny dôstojník 5. divízia
09.02.1895-25.06.1896 velitel 1. praporu 5. pluku polného delostrelectva
25.06.1896-09.10.1896 Inštruktor, Vojenská delostrelecká technická škola
09.10.1896-15.12.1897 štábny dôstojník 4. divízia
15.12.1897-27.12.1899 štábny dôstojník 6. divízia
27.12.1899-15.05.1900 štábny dôstojník Tokyjskej obrany
15.05.1900-18.07.1902 štábny dôstojník pevnosti Shimonoseki
18.07.1902-08.09.1904 velitel 11. pluku polného delostrelectva
08.09.1904-13.04.1907 náčelník štábu 9. divízie
13.04.1907-14.01.1909 náčelník štábu 12. divízie
14.01.1909-03.08.1912 velitel pevnosti ostrova Penghu
03.08.1912-03.07.1913 náčelník štábu Taiwanskej armády
03.07.1913-11.05.1914 velitel 3. brigády polného delostrelectva
11.05.1914-21.01.1916 Superintendent logistiky
21.01.1916-18.08.1916 velitel pevnosti Port Arthur
17.01.1917-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

18.10.1895

Řád Zlatého luňáka 5. třídy
Order of Golden Kite 5th Class
功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
-

01.04.1906

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 3. třídy
Order of Golden Kite 3rd Class
功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
-

30.01.1916

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sakurataro.org;
URL : https://www.valka.cz/Adaci-Aizo-t180224#528842Verze : 0
MOD