Main Menu
User Menu

ARG - Mauser 1891

opakovací puška

     
Název:
Name:
Mauser 1891
Originální název:
Original Name:
Mauser 1891
Kategorie:
Category:
puška
Výrobce:
Producer:
Ludwig Löwe & Co, Německo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,9 kg
Ráže:
Calibre:
7,65 mm
Náboj:
Cartridge:
7,65x53
Délka:
Length:
1230 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
740 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
650 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
údaje pro pušku
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/ARG-Mauser-1891-t29323#495322Verze : 0
MOD
Historie
V roce 1891 byla zástupcům Jihoamerických zemí představena mírně upravená opakovačka Mauser tureckého modelu 1890. Argentina okamžitě objednala 180 tisíc pušek a 30 tisíc karabin, které zavedla pod označením Model 1891. Kromě Argentiny pušku Mauser 1891 objednala i Bolívie, Kolumbie, Ekvádor a Peru, ale podle prvního zákazníka je nazývána „argentinskou“.
Od původního tureckého modelu se argentinský Mauser 1891 liší pouze prodlouženým nadpažbím a upraveným úchytem zásobníku.


Od pěchotní pušky Model 1891 byla odvozena i karabina. Vyznačovala se hlavní, zkrácenou o 290 mm, předpažbím sahajícím až k ústí hlavně a dolů ohnutou klikou závěru. Karabina M1891 nebyla uzpůsobena pro nasazení bodáku.


Samotná firma Mauser však byla natolik vytížena výrobou opakovaček M1890 pro Turecko, že byla nucena výrobu modelu 1891 přenechat firmě Ludwig Löwe & Co (která beztak vlastnila přes 80% akcií Mausera), která vyrobila všechny zbraně argentinské zakázky a zřejmě i všechny pušky pro ostatní státy.


Konstrukce
Puška Mauser 1891 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve jednořadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 740 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 250 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. V zadní části pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je připevněn odpružený držák závěru, který, mimo zadního dorazu závěru, funguje i jako vyhazovač.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry a pojistky.
V závěrnici jsou vpředu dva protilehlé uzamykací ozuby a vpravo vzadu z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku. Na pravé straně závěrnice je nalisovaný vytahovač z pružinové oceli.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jeho zadní konec je našroubována úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra. V ní uložená křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Neodnímatelná nábojová schránka je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Odklopné dno schránky je ke schránce připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy v jedné řadě.


Pouzdro závěru je k pažbě plného dřeva připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s lučíkem spouště a nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí tří hlavňových objímek, přičemž z přední dopředu vyčnívá záchyt bodáku.


Technické údaje - puška
Ráže - 7,65 mm
Náboj - 7,65x53
Délka - 1230 mm (L. Olson uvádí 1235 mm)
Délka s bodákem - 1632 mm
Prázdná hmotnost - 3,9 kg (L. Olson uvádí 4,0 kg)
Hmotnost nabité zbraně - 4,4 kg
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 250 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 4,1 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 250 až 2000 m


Technické údaje - karabina
Ráže - 7,65 mm
Náboj - 7,65x53
Délka - 940 mm
Prázdná hmotnost - 2,95 kg (L. Olson uvádí 3,27 kg)
Délka hlavně - 450 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 250 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 4,1 mm
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 250 až 1200 m


Značení
Pušky M1891 pro Argentinu byly značeny argentinským státním znakem na horní ploše objímky pouzdra závěru, označením typu a výrobce na levé straně pouzdra závěru. Pušky pro ostatní Jihoamerické země byly značeny obdobně.
URL : https://www.valka.cz/ARG-Mauser-1891-t29323#103982Verze : 0
MOD