Main Menu
User Menu

A rota (Královnini Královští střelci) 5. praporu (T) Královských zelených kabátů [1967-1975]

A Company (Queen's Royal Rifles), 5th (T) Battalion of The Royal Green Jackets

     
Název:
Name:
A rota (Královnini Královští střelci) 5. praporu (T) Královských zelených kabátů
Originální název:
Original Name:
A Company (Queen's Royal Rifles), 5th (T) Battalion of The Royal Green Jackets
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1967
Předchůdce:
Predecessor:
Královnini Královští střelci Královych Královských střeleckých sborů
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1975
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1967-01.04.1975 5. prapor (T) Královských zelených kabátů
Dislokace:
Deployed:
01.04.1967-01.04.1975 ?, London

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- TAVR III - jednotka domácej obrany
- 01.01.1969 káder redukovaný
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/A-rota-Kralovnini-Kralovsti-strelci-5-praporu-T-Kralovskych-zelenych-kabatu-1967-1975-t120950#414490Verze : 0
MOD