Main Menu
User Menu

90. lehká africká divize [1941-1942]

90th Light African Division

90. leichte Afrika-Division

     
Název:
Name:
90. lehká africká divize
Originální název:
Original Name:
90. leichte Afrika-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní velitelství ke zvláštnímu použití Afrika
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1942
Nástupce:
Successor:
90. lehká pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.11.1941-27.11.1941 XXI. armádní sbor (italský)
27.11.1941-07.12.1941 Německý africký sbor
07.12.1941-18.12.1941 XXI. armádní sbor (italský)
18.12.1941-04.01.1942 Tanková skupina Afrika
04.01.1942-09.01.1942 Německý africký sbor
09.01.1942-01.04.1942 Tanková skupina Afrika
Dislokace:
Deployed:
26.11.1941-DD.01.1942 ? /
DD.01.1942-01.04.1942 ? /

Velitel:
Commander:
26.11.1941-10.12.1941 Sümmermann, Max (Generalmajor)
10.12.1941-01.04.1942 Veith, Richard (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.11.1941-01.04.1942 Průzkumná rota 580
26.11.1941-01.04.1942 Střelecký pluk 155
26.11.1941-01.04.1942 Zesílený africký pěší pluk 361
31.10.1942-26.02.1943 Pluk tankových granátníků Afrika

Ručně vyplněné položky:
26.11.1941-01.04.1942 Schützen-Regiment 155
26.11.1941-01.04.1942 Regimentsstab z. b. V. 200
01.04.1941-01.04.1942 Infanterie-Regiment 200
26.11.1941-01.04.1942 Afrika-Regiment 361
01.04.1942-01.04.1942 leichtes Infanterie-Regiment 361
26.11.1941-01.04.1942 Divisions-Einheit 190
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.deutsches-afrikakorps.de/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/90-lehka-africka-divize-1941-1942-t9833#387545Verze : 1
MOD
90. leichte Afrika-Division
URL : https://www.valka.cz/90-lehka-africka-divize-1941-1942-t9833#30059Verze : 0
MOD
90. Leichte Afrika-Division byla zformována jako Afrika-Division zbV v 08/ 1941. Zúčastnila se náporu na Tobruk v 11/ 1941 a později bojů u Sidi Rezegh. byla přejmenována na 90. Leichte Infanterie-Division 27.11. 1941.


Bojovala u Gazala, Got el Valeb, Bir Macheim a u El Alamein kde utrpěla těžké ztráty. It později pokračovaly těžké ztráty během ústupu(v 01/ 1943 division byla na poloviční síle) a konečně kapitulovala v Tunisu 12.5. 1943.Velitel:
Generalmajor Max Sümmermann (1.9. 1941 - 10.12. 1941)
Generalleutnant Richard Veith (10.12. 1941 - 10.4. 1942)
General der Panzertruppen Ulrich Kleemann (10.4. 1942 - 13.6. 1942)
Generalleutnant Carl-Hans Lungershausen (13.6. 1942 - 10.8. 1942)
General der Panzertruppen Ulrich Kleemann (10.8. 1942 - 1.11. 1942)
Generalleutnant Theodor Graf von Sponeck (1.11. 1942 - 12.5. 1943)


Operace:
Severní Afrika (09/ 1941 - 05/ 1943)
URL : https://www.valka.cz/90-lehka-africka-divize-1941-1942-t9833#30062Verze : 0
MOD
Organizace:


Stab - štáb
Division-Kartenstelle (mot) 259 - 259.motorizovaná divize Kartenstelle
Infanterie-Regiment (mot) 155 - 155.motorizovaný pěší pluk
Infanterie-Regiment (mot) 200 - 200.motorizovaný pěší pluk
Infanterie-Regiment (mot) 361 - 361.motorizovaný pěší pluk
Panzergrenadier-Regiment (mot) Afrika (aka Sonderverband 288) - motorizovaný pluk pancéřových granátníků Afrika (aka Sonderverband 288)
Kolbeck-Bataillon - prapor Kolbeck
Schwerste Infanteriegeschütz-Kompanie 707 - 707.rota těžkých pěchotních děl
Schwerste Infanteriegeschütz-Kompanie 708 - 708.rota těžkých pěchotních děl
Panzerjäger-Abteilung (mot) 190 - 190.motorizovaný protitankový oddíl
Artillerie-Regiment (mot) 190 - 190.motorizovaný dělostřelecký pluk
Aufklärungs-Kompanie (mot) 580 - 580.motorizovaná průzkumná rota
Nachrichten-Abteilung (mot) - motorizovaný zpravodajský oddíl
Pionier-Bataillon (mot) 900 - 900.motorizovaný ženijní prapor
Feldersatz-Bataillon - polní doplňovací prapor
Krankenkraftwagen-Zug (mot) 638 - 638.motorizovaná četa nemocničních vozidel
Kraftwagenwerkstatt-Zug 566 - 566.četa oprav nákl.vagonů či aut
Munitionsverwaltungs-Kompanie (mot) 540 - motorizovaná muniční rota
Bäckerei-Kompanie (mot) 535 - 535.motorizovaná pekařská rota
Schlächterei-Kompanie (mot) 517 - 517.motorizovaná rota polních jatek
Divisions-Verpflegungsamt (mot) - motorizovaný divizní ošetřující úřad
Feldgendarmerie-Trupp (mot) - motorizovaná jednotka polního četnictva
Feldpostamt (mot) 190 - 190.motorizovaná polní pošta
URL : https://www.valka.cz/90-lehka-africka-divize-1941-1942-t9833#30063Verze : 0
MOD